Ks. Florian Grobelny (1861 - 1928)

Urodził się 8 stycznia 1861 w Kobylinie, pow. Krotoszyński z rodziców Józefa Grobelnego i Franciszki z Biernackich. Początkowo był nauczycielem ludowym w parafii Pogorzelskiej. Niebawem jednak wstąpił do zakonu 00. Franciszkanów, mianowicie kształcił się w gimnazjum Franciszkańskim w Harreveld w Holandii. Święcenie kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1899 r. w Wrocławiu. Był czynny w klasztorze na Goruszkach jako kapłan zakonnik od 1900 - 1905, jako kapelan w Marysinie od 1905 - 1914, jako wikariusz od 1914 do 1921 w Dolsku i od 1921 do 1928 w Pępowie. Zmarł nagle 24 czerwca 1928 r. po odprawionej sumie w 67 roku życia, a w 29 roku kapłaństwa.