Ks. Feliks Kozłowski (? - 1872)

Kozłowski ks. Feliks umarł 14 listopada 1872 r. Ks. Feliks urodził się w r. 1803, w r. 1831 walczył jako żołnierz w Powstaniu Listopadowym, po czym udał się na uniwersytet do Fryburga Brysgawskiego wspólnie z ks. Aleksym Prusinowskim i tu stopień doktorski pozyskał. Wówczas pisywał dużo rozpraw filozoficznych przeciw Trentowskiemu. W r. 1860 wstąpił do seminarium a w rok później wyświęcony na kapłana pierwszą Mszą św. odprawił w Grodzisku. Ks. Prymas Przyłuski powołał go na ropetenta seminarium gnieźnieńskiego, który to urząd piastował do śmierci. Największe zasługi położył około wzniesienia w Gnieźnie Ochrony pod Zarządem Sióstr Miłosierdzia.