Ks. Franciszek Kryzan (1877 - 1931)

Urodził się w r. 1877 w Parzynowie pod Ostrzeszowem. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie poświęcił się stanowi duchownemu i otrzymał święcenie kapłańskie dnia 13. 12. 1903. Początkowo pracował młody kapłan w Pszczewie jako wikary a później jako administrator, następnie w Grodzisku i krótki czas w Ptaszkowie. W r. 1915 otrzymuje prezentę na probostwo w Cerekwicy, gdzie przez lat 15 pasterzuje owocnie. Tutaj odbudował spalony dom komorniczy, odrestaurował budynki gospodarcze, ogrodził i uporządkował cmentarz parafialny, w końcu sprawił 2 nowe dzwony w miejsce zabranych w czasie wojny i z wielką gorliwością zabiegał o rozbudowę kościoła, której projekt przygotował. Słynął w okolicy jako mówca odpustowy i okolicznościowy i wzorowe prowadził gospodarstwo na probostwie Cerekwickim. Poza pracą kościelną i parafialną poświęcał dużo czasu i sił pracy oświatowej i społecznej w powiecie Żnińskim. Jego to zasługą było istniejące w Żninie ognisko Towarzystwo Czytelni Ludowych z biblioteką i czytelnią czasopism. Cele oświatowe i narodowe miały w nim gorliwego i niestrudzonego opiekuna. To też społeczeństwo darzyło ks. Franciszka uznaniem i zaufaniem, powierzając mu liczne honorowe urzędy powiatowe. Między innymi był w czasie powstania członkiem Rady Ludowej, członkiem Rady szkolnej. Był prezesem T. C . L ., członkiem honorowym Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, Koła Ziemian i długoletnim prezesem Kółka rolniczego w Cerekwicy, które był założył. Te liczne prace pozakościelne, które spełniał bardzo sumiennie, nadszarpały zdrowie jego i podcięły przedwcześnie życie jego. Zmarł 26 lutego 1931r. przeżywszy lat 53, a w dzień pogrzebu bardzo liczne zastępy nie tylko parafian, lecz także okolicznych obywateli i kapłanów oddali mu ostatnią posługę. Powiat Żniński stracił w ks. Kryzanie niepośledniego działacza, parafia i dekanat Rogowski dobrego pasterza i kaznodzieję, konfratrzy zaś serdecznego sąsiada i wylewnego przyjaciela.