Ks. Feliks Langner (1866 - 1933)

Ks. Feliks Langner urodził się 6 marca 1866 w Gostyniu. Gimnazjum ukończył w Śremie. Studia teologiczne rozpoczął w Monasterze, a od roku 1889 kontynuował je w seminarium poznańskim. Przeniósłszy się na studia do Rzymu uzyskał tam stopień naukowy licencjata i został w r. 1895 wyświęcony na kapłana. Usposobienia łagodnego, uprzejmy w obejściu zjednywał sobie przyjaciół. Władza Duchowna posłała go na wikariat u św. Marcina w Poznaniu. Później był dłuższy czas kapelanem w Zakładzie Sióstr Miłosierdzia w Poniecu. W roku 1927 przeszedł w stan spoczynku. Umarł 16 października 1933. Pogrzeb odbył się na cmentarz parafialny w Osiecznie dnia 19 października przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych.