Ks. Franciszek Ożdżyński (1926 - 2003)

W dniu 6 lipca 2003 r., w późnych godzinach wieczornych, zmarł Ks. Prałat Franciszek Ożdżyński - emerytowany Proboszcz parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie. Śmierć poprzedziła długa choroba, która doprowadziła do amputacji najpierw jednej, a potem drugiej nogi. Od tej chwili mógł poruszać się jedynie przy pomocy inwalidzkiego wózka, i to z pomocą osób trzecich. Ks. Prałat Franciszek Ożdżyński urodził się 22 sierpnia 1926 r. w Żernikach (pow. Żnin), z ojca Michała i Marii Fifielskiej. W 7 roku życia zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej, w której uczył się do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej pracował w charakterze pracownika rolnego. W maju 1945 r. rozpoczął naukę w szkole średniej. Najpierw w Żninie, a później w Gnieźnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1948 r. wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studiował w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1954 r. w Gnieźnie, z rąk Ks. Bpa Władysława Surzyńskiego. Pierwsze lata kapłańskie spędził w parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wrześni (1954 - 58), następnie w parafii pw. NSPJ w Bydgoszczy (1958 - 59) oraz w parafii pw. św. Michała w Gnieźnie (1959 - 60) pełniąc funkcje Wikariusza. W 1960 roku został mianowany Administratorem parafii pw. św. Urszuli w Szemborowie. W 1970 r. ukończył studia z zakresu Historii Kościoła na ATK w Warszawie, zdobywając tytuł magistra teologii. W tym samym roku został najpierw Wikariuszem-Ekonomem, a później Proboszczem w Tucznie (1970 -1987), a w 1987 r. został Proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Wilkowyi. W 1990 roku objął parafię pw. św. Doroty w Strzałkowie, gdzie spędził 13 lat, w tym 3 ostatnie lata jako Rezydent. W 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Kapelanem Jego Świątobliwości. Śp. Ks. Prałat Franciszek Ożdżyński był człowiekiem o nieprzeciętnej inteligencji, a przy tym bardzo skromny - prawdziwy Ojciec Parafii. Nic więc dziwnego, że drzwi domu parafialnego były zawsze otwarte, a jeszcze bardziej serce Gospodarza. Zawsze można było u niego spotkać jak nie kapłana, to kogoś z parafian lub petenta. Był wspaniałym organizatorem. W każdej parafii, w której pracował, pozostawił po sobie trwały ślad w postaci odmalowanych kościołów, przeprowadzonych remontów, uporządkowanych i powiększonych cmentarzy. Równolegle z troską o materialne oblicze parafii szła praca duchowa. Kładł ogromny nacisk na życie eucharystyczne i miłość do Matki Bożej. Do końca świadczył pomoc materialną i duchową, do końca był oddany Bogu i kapłańskiemu powołaniu. Pogrzeb śp. Ks. Prałata Franciszka Ożdżyńskiego odbył się 10 lipca 2003r. Spoczął na strzałkowskim cmentarzu u stóp krzyża. Mszy św. pogrzebowej z udziałem około 70 kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych przewodniczył Ks. Bp Wojciech Polak. /Ks. Heliodor Jankiewicz Dziekan Dekanatu Witkowo/