Ks. Franciszek Ksawery Roepke (1868 - 1938)

Dnia 14 listopada 1938 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę, wiele wycierpiawszy w czasie długiej choroby. Urodził się 3 grudnia 1868 z ojca Andrzeja i matki Justyny z d. Joch. Do szkoły uczęszczał w Hamrze i Trzciance, wreszcie od 1884 do 19 marca 1890 uczęszczał do gimnazjum w Wałczu. Idąc za powołaniem Bożym, wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i później w Gnieźnie. Wyświęcony został na kapłana 24 lutego 1894 przez arcyb. Stablewskiego. Po kilku latach na wikariacie w Pobiedziskach, Lwówku i Zbarzewie, otrzymał probostwo 1 kwietnia 1901 roku w Radomicku, parafię mieszaną pod względem narodowości. Jako pasterz był zawsze sprawiedliwy, ale i stanowczy dla wszystkich. Wiele miał do uporządkowania w parafii: kościół odnowił ostatni raz w 1935 roku. Probostwo bardzo szczupłe rozbudował. Przez całe życie zbierał relikwie świętych i obrazki świętych, miał ich zgromadzonych setki. W pracy kapłańskiej był gorliwym sługą bożym, nie tylko w swej parafii, ale także w sąsiedztwie. W Górce Duchownej przez 30 lat corocznie chwalił Najświętszą Maryję Pannę Pocieszenia. Także w Śmiglu na odpustach. Nauki jego były pełne wiary, treści a często i humoru. Podobne były jego mowy pogrzebowe. Wielką miłość okazywał bliźnim w potrzebie. W roku 1926 nabył dom z rolą 24 morgów jako mieszkanie dla organisty, a zarazem jako dom katolicki z ogrodem, salą i 4 mieszkaniami. Kilka lat przed śmiercią zbudował kościół w Hammer, a po poświęceniu ofiarował go rodzinnej wsi jako kościół parafialny. Tam przygotował sobie miejsce wiecznego spoczynku. Pogrzeb miał rzewny, bo był szanowany i miłowany a przez całe życie był wzorem i przykładem kapłana katolickiego.