Ks. Franciszek Snowacki (1857 - 1930)

Ks. Franciszek Ksawery Snowacki, dziekan szamotulski i długoletni proboszcz parafii Cerekwica pod Szamotułami. Urodzony w Trzcielu w roku 1857 poświęca się po ukończonych studiach gimnazjalnych stanowi duchownemu. Teologii św. słucha w Insbrucku. Wyświęcony w roku 1883 na kapłana pracuje kolejno w kilku parafiach, mianowicie w Sypniewie, w Poznaniu przy kościele Św. Marcina, w Rawiczu, Poniecu i innych bądź to jako wikariusz bądź jako administrator. W roku 1903 otrzymuje probostwo w Cerekwicy, a w kilka lat później mianuje go Władza Duchowna dziekanem dekanatu szamotulskiego. Po 27 latach pracy na stanowisku proboszcza w Cerekwicy, a w 47 roku kapłaństwa kończy zbożne swoje życie, pojednany z Bogiem i ludźmi i błogosławiąc owieczkom swoim. Ze śmiercią jego ubył ze szeregów duchowieństwa wielkopolskiego kapłan nieprzeciętnej miary, pracownik cichy, ale pełen poświęcenia i ofiarności i wielkiego miłosierdzia. Prawy jego charakter, nieugięty, nie złamany żadną przeciwnością i nie znający żadnych kompromisów zjednał mu ogólny szacunek i duchowieństwa i ludzi świeckich, a zwłaszcza swych parafian. Dowodem tego pogrzeb jego i serdeczny żal oddających ostatnią przysługę. Ks. Franciszek pracował do ostatniej chwili z bezprzykładną energią. Posiew jego pracy pozostanie, a przykład jego życia świetlanego, prawdziwie kapłańskiego, na długie lata przyświecać będzie wszystkim, którzy go znali. Zeszedł z tego padołu, jak żył, z wiarą głęboką w sercu i ufnością w miłosierdzie Boże.