Ks. Franciszek Welc (1926 - 1995)

Wczesnym rankiem 16 maja 1995 r. w inowrocławskim szpitalu odszedł do Pana w obecności kapłanów Ks. Kanonik Franciszek Welc, proboszcz parafii farnej - Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Jego śmierć poprzedziły długie miesiące wyniszczającej choroby i cierpień, przeżywanych na plebanii, w Klinice Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz w inowrocławskim szpitalu. Wszędzie otoczony był troskliwą i ofiarną opieką lekarzy, kapłanów i najbliższej rodziny, a zwłaszcza jedynej siostry. Ksiądz Franciszek znosił chorobę z cierpliwością i choć rwał się jeszcze do życia i kapłańskiej pracy, to jednak z myślą o śmierci pogodził się świadomie i z poddaniem się woli Bożej. Trzy dni przed śmiercią, gdy udzieliłem mu Sakramentu Chorych, długo trzymał i ściskał moją rękę, szepcząc słowa pożegnania i życzeń. Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 19 maja 1995 r. o godz. 17.00 w inowrocławskiej Farze - Św. Mikołaja. Ofiarę Mszy św. w koncelebrze licznych kapłanów odprawił Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński. Kazanie wygłosił senior kapłanów gnieźnieńskich - Ks. Kanonik Roman Zientarski. Następnego dnia, w sobotę 20 maja 1995 r. na cmentarzu NSPJ w Bydgoszczy, Mszy św. koncelebrowanej za Zmarłego przewodniczył Ks. Bp Bogdan Wojtuś. Słowo Boże wygłosił O. Aleksander Doniec-Oblat z Markowic, kierownik duchowy i powiernik ostatnich miesięcy życia ks. Franciszka. Po Mszy św. ks. Biskup dopełnił ceremonii złożenia ciała Zmarłego do rodzinnego grobowca, obok zmarłych rodziców i braci. Taką bowiem była ostatnia wola ks. Franciszka Welca. W pogrzebie obok licznych kapłanów, delegacji inteligencji, środowisk akademickich i parafian inowrocławskiej Fary, uczestniczył również Prezydent Inowrocławia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Ks. Franciszek Welc urodził się 4 maja 1926 r. w Bydgoszczy jako syn Ottona i Marty zd. Panek. Wcześnie stracił ojca, a cały trud wychowania Franciszka i jego rodzeństwa podjęła dobra, bardzo religijna i przykładna matka. Ks. Franciszek często ze wzruszeniem wspominał matkę i mówił, że to ona wyprosiła mu łaskę powołania kapłańskiego. Jako uczeń I Państwowego Gimnazjum i Liceum w Bydgoszczy, maturę złożył w 1947 r. i zaraz wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po ukończeniu tutaj filozofii, teologię studiował w Seminarium Duchownym w Poznaniu. W dniu 31 maja 1953 r. w Bazylice św. Wincentego na Bielawkach w Bydgoszczy otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Lucjana Bernackiego. Mszę św. prymicyjną odprawi! w parafialnym kościele rodzinnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Potem rozpoczęła się droga kapłańskiego posługiwania. Najpierw w parafii św. Jakuba w Wągrowcu, potem w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy w charakterze wikariusza i prefekta w szkołach średnich, następnie jako wikariusz w parafii św. Trójcy w Gnieźnie. W latach 1959-1963 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone doktoratem. Po studiach był jeszcze krótko wikariuszem i prefektem przy parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Dnia 10.02.1964 r. został przeniesiony do bydgoskiej Fary i 6 maja tego roku ustanowiony duszpasterzem inteligencji i młodzieży akademickiej; zaś 1 września 1965 r. diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Funkcję tę wypełniał do roku 1981. Do roku 1980 był również członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa akademickiego. Przez dziewięć lat od 1972 r. był Rektorem kościoła akademickiego w Bydgoszczy. Bardzo ceniony w środowiskach inteligencji, dał się też poznać jako troskliwy, opiekuńczy i pełen oddania duszpasterz młodzieży akademickiej. Do dzisiaj jego dawni studenci nazywają go "nasz wujek" albo "papa". Dnia 1.07.1981 r. został ustanowiony proboszczem parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu, a 12.09.1981 r. dziekanem inowrocławskim. Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski wyniósł ks. dra Franciszka Welca do godności kanonika gremialnego Kapituły Kruszwickiej, dnia 16.09.1983 r. Na własną prośbę, ze względu na postępującą chorobę, został zwolniony z funkcji dziekana dnia 01.07.1993 r. Ks. Kanonik Franciszek Welc zapisał się w pamięci parafian i mieszkańców Inowrocławia jako dobry duszpasterz, gorliwy spowiednik chętnie słuchany kaznodzieja i zatroskany gospodarz prastarej inowrocławskiej Fary. Trudno wymienić wszystkie ważne dokonania. Było ich bardzo wiele. Ostatnim wielkim dziełem Ks. Kanonika było opłotowanie cmentarza parafialnego (około 1000 m.). Księże Franciszku! Żegnamy Ciebie pośród modlitwy. Wspominać będziemy z wdzięcznością mądrego, przyjacielskiego i taktownego dziekana oraz brata w kapłaństwie. Oczekujemy na spotkanie z Tobą w domu Ojca./Ks. Franciszek Resiak (dziekan)/