Ks. Henryk Wydra (1917 - 1996)

Ks. Henryk Wydra urodził się na wychodźstwie w Detroit stan Michigan Stany Zjedn. Am. Półn. 15 lipca 1917 roku. Rodzice wrócili do Ojczyzny po uzyskaniu niepodległości Polski i zamieszkali w Królikowie parafia Słupy. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Wągrowcu i tu zdał maturę 1936 roku. Studia filozoficzne odbył w latach 1936-1938 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, rok studiów teologicznych 1938-1939 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W czasie drugiej wojny światowej dokończył studia teologiczne W Seminarium Metropolitalnym w Warszawie w 1943 roku. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 19 czerwca 1943 roku W Warszawie. Już 6 lipca 1943 roku Archidiecezja Warszawska zatrudniła go jak wikariusza Parafii w Złakowie. Ponieważ Archidiecezja Gnieźnieńska należała do dwóch diecezji, które w okupację utrąciły prawie połowę duchowieństwa, powrócił do macierzystej diecezji w marcu 1945 roku i przez rok przeszło od 27 marca 1945 roku pracował w charakterze wikariusza u Św. Wawrzyńca w Gnieźnie, a potem niespełna rok w Mogilnie. Proboszczem w Trlągu został 15 lutego 1947 roku. Miejscem jego pracy był przede wszystkim kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, budowany w XVI w. a rozbudowany w obecnym stuleciu. Trwał przy nim wiernie przez czterdzieści pięć i pół lat. Dodatkowo powierzała mu Władza Duchowna na krótki czas parafię w Kołodziejewie, następnie na siedem lat od 1 grudnia 1947 do 1 lipca 1954 roku Parafię w Strzelcach. W roku 1991 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły przy bazylice kolegiackiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy. Na emeryturę przeszedł 25 sierpnia 1992 roku i przeprowadził się do Wągrowca do Domu Księży Emerytów, zajmującym pocysterski budynek klasztorny, w którym już raz w życiu swoim przebywał jako konwiktor w konwikcie gimnazjalnym. Trzykrotnie uległ paraliżowi, a w końcu nastąpił skrzep w nodze. Zmarł w Domu Księży Emerytów 3 stycznia 1996 roku o godz. 21. Dnia 5 stycznia 1996 roku zamieszkujący Dom kapłani odprawili w świątyni parafialnej Wniebowzięcia NMP. Mszę świętą pogrzebową w koncelebrze pod przewodnictwem ks. dyrektora Stanisława Borowiaka. Następnie dnia 6 stycznia odbył się pogrzeb w Trlągu. Mszę świętą o Objawieniu Pańskim i homilię wygłosił ks. bp Stanisław Gądecki w koncelebrze kapłanów z Kapituły kruszwickiej, z dekanatu, kolegów seminaryjnych i z Domu wągrowieckiego. Ks. Henryk Wydra spoczął na cmentarzu przy kościele. Ks. Henryk Wydra był człowiekiem skromnym i pogodnym w swej działalności duszpasterskiej. Spieszył z pomocą sąsiedzką duszpasterzom dekanatu. Parafianie Trląga, z którymi zżył się przez prawie półwiecze pobytu w parafii, odwiedzali go w latach emerytury w Wągrowcu. Okazali mu też wdzięczność i przywiązanie przez liczny udział w obrzędzie pogrzebowym. Wyrazy współczucia Domowi Księży Emerytów przekazali księża z Archidiecezji Poznańskiej, którzy rozpoczynali z nim studia i którzy wspominali, jak przez całe lata potrafił z pamięci wyrecytować alfabetyczny spis kolegów. Bardzo już osłabiony był w dwóch tygodniach przed śmiercią i wtedy poprosił Siostry Elżbietanki o odczytanie życzeń świątecznych z dnia 20 grudnia 1995 roku skreślonych przez benedykta z Tyńca O. Prof. Bogdana-Augustyna Jankowskiego, w których stwierdza, że Ks. Henryk Wydra był wiernym uczestnikiem spotkań kapłanów, z Warszawy wyświęconych 1943 roku, a zabrakło go dopiero w 1993 roku we wspólnym obchodzie złotego jubileuszu./Ks. Joachim Behnke/