Ks. Ignacy Gałkowski (1764 - 1846)

Ś.p. X. Ignacy Gałkowski, proboszcz w Orchowie urodził się w Śmieszkowie 1764 roku, ochrzcony w Czarnkowie 31 grudnia 1764. Rodzice jego Antoni i Anna Gołkowscy, dzierżawcy wsi Śmieszkowa, oddali go do szkól w Wałczu, później do szkół w Trzemesznie. Po ukończeniu nauki szkolnej, wstąpił do zgromadzenia księży kanoników regularnych w Trzemesznie, gdzie też skończył nowicjat, sprawował obowiązki nauczyciela przy szkole klasztornej. W roku 1788 dnia 20 kwietnia był poświęcony na subdiakona, przez Józefa Korytowskiego, biskupa sufragana gnieźnieńskiego. Dnia 17 maja 1788 otrzymał diakonat, a w 1789 r. dnia 3 stycznia prezbiterat. Już jako kapłan został naprzód magistrem nowicjuszów a potem podprzeorem. W roku 1792, dnia 10 kwietnia pozyskał pozwolenie od opata Kosmowskiego, od zgromadzenia i biskupa, do przeniesienia się na plebanię w Orchowie, na którą później pozyskał prezentę od Kajetana Mlickiego, kasztelana sierpskiego, dziedzica dóbr Orchowa i kollatora. Za jego staraniem wyznaczył tenże kollator plac stosowny do wybudowania nowego kościoła, który dziś istnieje, w miejscu zaś dawniejszego kościoła, jest cmentarz parafialny. W roku 1808 i następnych lalach był członkiem misji, odprawianych pod dyrekcją X. Walentego Grzeszkiewicza, dziekana zbaraskiego. W r. 1839 w dzień Zielonych Świątek obchodził uroczystą pamiątkę 50 letniego kapłaństwa, zaś w d. 24. czerwca otrzymał Order Orła Czerwonego IV klasy, z rąk X. Jasienieckiego dziekana, tudzież powinszowanie od prześw. Konsystorza generalnego gnieźn. i od prześ. królew. Regencji Bydgowskiej.