Ks. Ignacy Klimacki (1908 - 1988)

W sobotę, dnia 13 lutego 1988 r. o godz. 6.45 zmarł nagle na zawał serca ks. kanonik Ignacy Klimacki, długoletni proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Nakle n/Not. Przyjął jeszcze Sakrament Chorych. Ksiądz Ignacy Klimacki urodził się w parafii św. Jakuba Większego w Kamieńcu, dekanat trzemeszeński dnia 1 lutego 1908 r. z rodziców Ignacego i Antoniny z d. Kopeć. W cieniu pięknego zabytkowego kościoła w Kamieńcu wychowywał się w rodzinie katolickiej. Do gimnazjum uczęszczał w Trzemesznie, gdzie wielki wpływ na jego powołanie do kapłaństwa wywierał ks. prałat Kowalski, proboszcz w Trzemesznie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstępuje do Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i przyjmuje święcenia kapłańskie dnia 17 czerwca 1934 r. w katedrze w Poznaniu. Po święceniach kapłańskich pracuje jako wikariusz w parafii Kotlin, a następnie jako wikariusz w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy. Tu pracuje wśród katolickiej młodzieży męskiej i w Żywym Różańcu młodzieży męskiej. W czasie Mszy św. niedzielnej i świątecznej dla młodzieży jest przewodnikiem liturgicznym. Już w pierwszych dniach II wojny światowej w roku 1940 pracuje w Nakle n/Not., gdzie Niemcy aresztowali wszystkich księży. Z wielkim poświęceniem oddaje się pracy kapłańskiej i duszpasterskiej w bliższej i dalszej okolicy Nakła. Do tych okolic dociera najczęściej kolejką wąskotorową i rowerem. Przez całą wojnę narażony był na aresztowanie. Niemcy często pytali go, na podstawie jakiego prawa mieszka i pracuje w Nakle n/Not. Po wojnie rozpoczyna się się nowy etap w jego pracy kapłańskiej. Przejmuje w Nakle n/Not. poprotestancki zbór, obecnie kościół św. Stanisława B.M. w Nakle n/Not., w którym postawił główny ołtarz. Przejmuje poprotestanckie zbory w Polichnie i w Olszewce. Odprawia nabożeństwa w kaplicy w Paterku i tu nabywa dla parafii w Paterku plebanię. On pierwszy w Nakle urządza kolonie wakacyjne dla młodzieży i dzieci. Dba o katechizację młodzieży w parafii. Wysoko ceni pracę matek Żywego Różańca, by przez matki odrodzić rodziny. Na tej drodze swej pracy duszpasterskiej napotyka na wielkie trudności, aresztowanie i więzienie. W ostatnim okresie swojej pracy położył fundamenty pod budowę gmachu katechetycznego. Dnia 5 czerwca 1987 r. w czasie nabożeństwa wieczornego o godz. 18.30 w kościele św. Wawrzyńca w Nakle n/Not. Ksiądz Kardynał Prymas Józef Glemp przedstawił pełną poświęcenia pracę duszpasterską księdza kanonika Ignacego Klimackiego szczególnie na przestrzeni ostatnich 47 lat w Nakle n.Not. i dziękował mu za jego troskę o dobro dysz. Z dniem 1 lipca 1987 r. ks. kanonik przeszedł na emeryturę. W poniedziałek, dnia 15 lutego 1988 r. o godz. 16.00 Biskup Jan Czerniak z gronem księży wprowadził zwłoki ks. kanonika z wikariatu do kościoła św. Wawrzyńca. Tu przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Edmund Matz. We wtorek zaś o godz. 14.00 odbyły się ceremonie pogrzebowe, w czasie których Biskup Jan Michalski w koncelebrze 103 księży odprawił Mszę św. w intencji zmarłego, a słowo Boże wygłosił Ks. Alfons Smoliński, wychowanek ks. Kanonika. Kondukt pogrzebowy na cmentarz parafialny w Nakle n/Not. był wielką manifestacją religijną ludu nakielskiego. Na zakończenie ceremonii pogrzebowych nad grobem zmarłego przemówił Biskup Jan Michalski, kreśląc sylwetkę księdza Kanonika, a wszystkim obecnym dziękował za liczny udział w liturgii pogrzebowej.