Ks. Jan Czerniak (1906 - 1999)

W środę, dnia 3 lutego 1999 r. o godz. 5.45 zmarł w swojej rezydencji w Gnieźnie Ks. Biskup Jan Czerniak. Zmarły Ks. Biskup miał 93 lata i był najstarszym wiekiem członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Urodził się 21 grudnia 1906 r. w Sokolnikach k. Wrześni. Po ukończeniu gimnazjum w Wrześni, wstąpił w 1927 roku do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Od 1929 roku kolejne 3 lata studiów kontynuował w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Kardynała Augusta Hlonda, dnia 12 czerwca 1932 roku. Bezpośrednio po święceniach skierowany został jako wikariusz do parafii w Strzelnie, gdzie pracował aż do kwietnia 1938 roku. W kwietniu 1938 r. został mianowany Asystentem Kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Archidiecezji Poznańskiej. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, przez dwa miesiące duszpasterzował w parafii Poznań - Antoninek. Aresztowany w listopadzie 1939 roku przez Gestapo, był więziony wraz z innymi kapłanami w Kazimierzu Biskupim. Po uwolnieniu w lipcu 1940 roku zamieszkiwał początkowo w Radomiu, a później w Wysokim Kole k. Puław, gdzie do listopada 1944 roku pomagał miejscowemu proboszczowi. Natychmiast po zakończeniu działań wojennych powrócił do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, duszpasterzując w parafiach: Smogulec, Jaktorowo oraz Chojna. Od 1947 roku podjął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W tym samym roku mianowany został Kanonikiem Gremialnym Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie. Pracował jako wizytator księży dziekanów, sędzia prosynodalny, promotor sprawiedliwości, animator akcji powołań kapłańskich, wykładowca teologii pastoralnej. Mianowany w dniu 28 grudnia 1958 roku biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej, otrzymał sakrę dnia 2 lutego 1959 r. w Katedrze Gnieźnieńskiej z rąk Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Przez długie lata jako bliski współpracownik Prymasa Tysiąclecia, pełnił ważne funkje, będąc między innymi: Przewodniczącym Wydziału duszpasterskiego oraz Wydziału ds. personalnych w Kurii Gnieźnieńskiej. Był członkiem Komisji Maryjnej oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego przy Episkopacie Polski. Od 1 stycznia 1989 r. przebywał na emeryturze. W przededniu swej śmierci, dnia 2 lutego br. Ks. Bp Jan Czerniak obchodził 40, rocznicę sakry biskupiej, która w roku bieżącym zbiegła się z 50. rocznicę ingresu do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie Prymasa Tysiąclecia - Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Te dwie, tak szczególne rocznice zostały uczczone okolicznościowym sympozjum zorganizowanym przez Towarzystwo Teologiczne Studia Gnesnensia, które odbyło się dnia 2 lutego br. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Ks. Bp Jan Czerniak osłabiony postępującą już od kilku tygodni chorobą nie uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych. W swoim domu przyjął życzenia od Ojca św. Jana Pawła II, które osobiście odczytał mu przybyły do niego z życzeniami Metropolita Gnieźnieński Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, któremu towarzyszył przebywający tego dnia w Gnieźnie Ks. Kard. Roger Etchegaray. Uroczystości pogrzebowe Ks. Bpa Jana Czerniaka rozpoczęły się w piątek, dnia 5 lutego 1999 r. o godz. 16.00 uroczystym wprowadzeniem połączonym z Mszą Św., której przewodniczył Metropolita Gnieźnieński Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Ks. Biskup Bogdan Wojtuś. We Mszy św. koncelebrowanej przez ok. 30 kapłanów uczestniczyli także : Ks. Bp Julian Wojtkowski z Olsztyna, Ks. Bp Teofil Wilski z Kalisza, Ks. Bp Zdzisław Fortuniak z Poznania, Ks. Bp Józef Pazdur z Wrocławia oraz Ks. Bp Stanisław Gądecki. W sobotę, dnia 6 lutego br. o godz. 11.00 w Katedrze gnieźnieńskiej rozpoczęły się główne uroczystości pogrzebowe. Przewodniczył im Metropolita Gnieźnieński Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, który również wygłosił Słowo Boże. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyło ok. 200 kapłanów oraz 18 księży biskupów ( Ks. Abp Władysław Ziółek z Łodzi, Ks. Bp Edward Materski z Radomia, Ks. Bp Marian Gołębiowski z Koszalina, Ks. Bp Stanisław Napierała z Kalisza, Ks. Biskup Ignacy Jeż z Koszalina, Ks. Bp Antoni Długosz z Częstochowy, Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz z Gdańska, Ks. Bp Gerard Bernacki z Katowic, Ks. Bp Tadeusz Werno z Koszalina, Ks. Bp Paweł Cieślik z Koszalina, Ks. Bp Stefan Regmunt z Legnicy, Ks. Bp Marek Jędraszewski z Poznania,, Ks. Bp Roman Andrzejewski z Włocławka, Ks. Bp Czesław Lewandowski z Włocławka, oraz Ks. Bp Bogdan Wojtuś i Ks. Bp Stanisław Gądecki). Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł od Katedry ulicą Łaskiego na cmentarz Św. Piotra, gdzie złożono ciało śp. Ks. Bpa Jana Czerniaka. /(red. wag)/