Ks. Jan Czujewicz (1882 - 1933)

Dnia 14 lipca 1933 r. zmarł Ks. Jan Czujewicz, dziekan kostrzyński i proboszcz w Czerlejnie. Urodził się dnia 8 lipca 1882 r. w Grodzisku z ojca Jakuba i matki Ludwiki z Mullerów. Nauki gimnazjalne pobierał w gimnazjum w Krotoszynie. Tam też dnia 15 marca 1901 r. zdał egzamin dojrzałości, dla dobrych prac pisemnych od egzaminu ustnego zwolniony. W tymże roku wstępuje do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dnia 17 grudnia 1904 otrzymuje po ukończeniu Seminarium gnieźnieńskiego z rąk ks. biskupa Andrzejewicza, sufragana gnieźnieńskiego, święcenia kapłańskie. Po wyświęceniu pracował jako wikariusz w Szczepanowie, dekanatu żnińskiego, oraz w Pobiedziskach. W styczniu 1907 r. przeniesiony został na wikariat przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcje wikariusza, kaznodziei i wicekustosza. Był jednocześnie kapelanem Ks. biskupa Sufragana Gnieźnieńskiego. Po śmierci Ks. proboszcza Formanowicza otrzymuje od Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, patrona beneficjum w Czerlejnie, prezentę na beneficjum tamże. Odtąd t. j. od 1913 r. duszpasterzuje Ks. Jan Czujewicz sumiennie powierzoną sobie parafię w Czerlejnie przez lat 20. Nie obcą mu była również i praca społeczna, której się chętnie poświęcał, atoli w spokoju i bez rozgłosu. Dnia 18 kwietnia 1933 otrzymuje nominację na dziekana dekanatu Kostrzyńskiego. Nowo mianowany Dziekan nie spodziewał się z pewnością, że nowy urząd będzie mu danym piastować niespełna kwartał. Był Ks. Jan Czujewicz w obejściu łagodnym, miłym w towarzystwie, lubianym kolegą. Chętnie spieszył z pomocą w pracy duszpasterskiej wszystkim konfratrom, którzy o nią prosili. Pogrzeb Ks. Jana Czujewicza odbył się dnia 18 lipca 1933 r. przy licznym udziale księży kondekanalnych i przyjaciół oraz szczerze mu oddanych parafian.