Ks. Józef Domagała (1885 - 1935)

Urodził się w roku 1885 w Gorzycach pod Żninem w rodzinie włościańskiej Macieja i Wiktorii Domagałów. Nauki gimnazjalne pobierał w Wągrowcu, a po uzyskanej maturze wstąpił na studia teologiczne do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po ukończeniu kursu praktycznego w Seminarium Duchownym w Gnieźnie otrzymał tamże w prastarej katedrze święcenia kapłańskie dnia 11 lutego 1912 roku. Jako wikariusz pracował z woli Władzy Duchownej najpierw w Parchaniu, potem w Mogilnie i wreszcie w Kcynii. W roku 1823 objął jako proboszcz parafię w Piaskach, gdzie na niwie duszpasterskiej był pracownikiem gorliwym, a obowiązki kapłańskie wykonywał sumiennie. Szczególną odznaczał się prostotą i prawością charakteru, zawsze gotów był do pomocy i współpracy na prośbę swych sąsiednich kapłanów. Nigdy niezatartą pamięć po sobie zostawił u swych wdzięcznych parafian przez postawienie przepięknej nowej świątyni. Zaraz przy objęciu parafii uświadomił sobie, że w miejsce starego, przez ząb czasu mocno nagryzionego kościółka z drzewa trzeba będzie stawić nową, do obecnych warunków przystosowaną, trwałą, piękną świątynię. To też mimo trudnych warunków lokalnych i niezbyt licznej parafii umiał zdobyć fundusze i materiał na budowę nowego okazałego kościoła. Z nieugiętą wolą i wytężoną pracą dokonał swego dzieła. Niestety Boski Mistrz nie pozwolił mu cieszyć się długo z owoców dokonanej pracy i powołał go przedwcześnie w pełnej sile wieku, bo w 50 roku życia przed tron Swojej chwały. Za to wszystko, co uczynił na ziemi na chwałę Bożą i na uświęcenie dusz ludzkich, niech Bóg najmiłościwszy darzy go pokojem wiekuistym. Zmarł niespodziewanie wczesnym rankiem, dnia 2 października 1935 roku. /na podstawie: Miesięcznika Kościelnego./