Ks. Jan Donat (1877 - 1934)

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zmarł w szpitalu SS. Elżbietanek w Poznaniu w 57 roku życia, a w 34 kapłaństwa. Proboszcz mieszkowski. Pochodził z rodziny nauczycielskiej i urodził się jako syn Józefa Donata i Teodozji z Boruckich w Ostrzeszowie 16.12.1877 r. Przeszedłszy trzyklasową szkołę rektorską Aleksandra Biskupskiego, odbiera dalsze nauki w gimnazjum ostrowskim, po czym słucha teologii w Seminarium duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie. Dnia 17.04.1900 roku otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Andrzejewicza. Pracuje jako wikariusz w Łodzi pod Stęszewem, Zbąszyniu, Trzemesznie, Łopiennie, Odolanowie, Rozdrażewie, Murzynowie Kościelnym. W lutym 1911 otrzymuje prezentę na beneficjum w Mieszkowie, gdzie pozostaje do końca życia, t, j. przez 23 lata. Utalentowany i ruchliwy pracuje gorliwie na powierzonej mu placówce duszpasterskiej. Za jego staraniem kościół mieszkowski uzyskał nowe dzwony w roku 1929 i piękną szatę wewnętrzną. Przez całe swe życie kapłańskie pracuje z wielkim zapałem w towarzystwach kościelnych, zwłaszcza robotników i młodzieży, a wczuwając się w troski i kłopoty parafian, serdeczną i czynną opieką otacza Banki Ludowe i Rolniki, które to instytucje pod jego światłem kierownictwem pomyślnie się rozwijały. Mimo trawiącej go przez długie lata astmy, pracy nie porzucił, a przy licznych zajęciach duszpasterskich i administracyjnych znajdywał czas na wczytywanie się w najnowsze dzieła, mianowicie z dziedziny teologii i ekonomii, pisując nawet poważne z tych dziedzin rozprawy do czasopism. Pogrzeb odbył się 18 sierpnia w Poznaniu na Jeżycach przy licznym udziale księży, przyjaciół oraz szczerze mu oddanych parafian.