Ks. Jan Leopold Gawrecki (? - 1866)

Urodził się w Trzciance, syn Krzysztofa i Krystyny z Brunków. Ukończył szkoły w Bydgoszczy, cztery lata studiował na uniwersytecie w Berlinie i Wrocławiu. Następnie pod wrażeniem uwięzienia ks. arcybiskupa Dunina obrał stan duchowny i w roku 1843 został wyświęcony na kapłana. Po święceniach skierowany na wikariusza do Trzemeszna, następnie był kapelanem w Domu Poprawy w Rawiczu, dalej pracował przy archikatedrze poznańskiej i jako koadjutor chorego proboszcza w Pile. W 1846 roku powołany na dyrektora seminarium nauczycielskiego w Paradyżu. Dla młodzieży miał wielkie zasługi. W 1861 roku mianowany proboszczem w Rogoźnie, a w 1862 dziekanem, był także posłem w 1864 roku na Sejm berliński, gdzie był członkiem Komisji Edukacyjnej.