Ks. Jan Hohmann (1873 - 1929)

Ks. Jan Hohmann kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, proboszcz w Sobótce. Urodził się 19 stycznia 1873 roku w Pile, gdzie ojciec jego był urzędnikiem pocztowym. W r. 1892 ukończył gimnazjum w Gnieźnie i wstąpił do seminarium poznańskiego. Wyświęcony na kapłana w r. 1896, był wikariuszem we Wschowie, potem administratorem w Międzychodzie, w r. 1906 otrzymał probostwo w Witaszycach. W r. 1911 przeniósł się na beneficjum w Połajewie, gdzie pozostał do r. 1916, kiedy to z nominacji rządowej został kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie. Wobec zmiany warunków politycznych zrezygnował w r. 1924 z Kanonikatu gremialnego i objął beneficjum w Sobótce, w tymże jeszcze roku mianowany Kanonikiem honorowym gnieźnieńskim. W ostatnich miesiącach niedomagał na zdrowiu, nie pomogła wiele dwukrotna kuracja w Neuenahr. Z pogrzebu szwagra wrócił już ciężko chory do domu, tak iż musiano przysłać mu zastępcę. Śmierć przyszła nagle, gdy towarzyszył przy stole księdzu, który go wyręczał w duszpasterstwie. Było to 11 stycznia 1929 roku. Zwłoki przewieziono do Gniezna, gdzie je po egzekwiach w Katedrze, złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Piotra.