Ks. Józef Jagalski (1876 - 1928)

Urodził się w roku 1876 w Brusach na Kaszubach. Po ukończeniu gimnazjum w Chojnicach udał się na studia prawnicze. Wkrótce jednak przenosi się do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wyświęconego na kapłana w lipcu roku 1897 powołała Władza Duchowna do pracy duszpasterskiej w Bydgoszczy, gdzie wytrwał lat 16, najpierw jako wikary i katecheta, później jako rządca parafii bydgoskiej. W Bydgoszczy tworzącej naówczas tylko jedne parafię, liczącą kilkadziesiąt tysięcy dusz, był śp. ksiądz Józef prawdziwie opatrznościowym człowiekiem, starając się być według słów św. Pawła: "Wszystkim dla wszystkich." Jako rządca parafii rychło zakrzątnął się około budowy drugiego kościoła pod wezwaniem św. Trójcy. Jako miłośnik gorący ojczyzny rozumiał dobrze, że potrzeba nam nie tylko ludzi oświeconych, ale przede wszystkim silnych i czystych charakterów, ludzi sumiennej pracy, ludzi umiejących poświęcić się dla ogółu. Te cnoty zaszczepiał w swoich parafian, przez co wpajał w nich prawdziwą miłość ojczyzny i szczerze narodowego ducha.W życiu społecznym był on dla bydgoskiego kupiectwa drobnego i dla rzemiosła wielkim jałmużnikiem, pomagając pożyczkami do przetrwania kryzysu w walce zaciętej i zmaganiu się z silną konkurencją niemiecką. Intensywna praca wszechstronna w Bydgoszczy nadwątliła zdrowie ks. Józefa, wobec czego obejmuje parafię w Szadłowicach. Zalety jego jednały mu i tutaj serca i szacunek wszystkich. Zeszedł z tego świata 4 lipca 1928 roku.