Ks. Józef Klarowicz (1874 - 1928)

Urodził się w marcu 1874 w Krotoszynie, gdzie uczęszczał do gimnazjum, a które ukończył chlubnie w r. 1895. Po 3 -l etnim studium filologicznym we Wrocławiu wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a 2 grudnia 1902 odebrał święcenie kapłańskie. Był wikariuszem w Rogoźnie i Siedlcu. Po 4 latach kapłaństwa objął zarząd parafii w Pruścach. Jako proboszcz prusiecki położył wielkie zasługi: odnowił tamtejszy kościół, pobudował piękną stylową salkę parafialną, odnowił plebanię, - sam zaś skromny, bez potrzeb, miał na tym skromnym beneficjum hojną rękę dla dobra Kościoła i społeczeństwa. To też jego parafianie, widząc tak wzniosły przykład swego duszpasterza, szli jego śladem, nie szczędząc grosza na wszystko, co katolickie i nasze. Ks. Klarowicz, zmarły 9 października 1928, pozostawał jako wzór dobrego pasterza i prawego syna ojczyzny.