Ks. Józef Klinke (1869 - 1932)

Dnia 23 lutego 1932 zmarł po prawie dwuletniej ciężkiej, z poddaniem się woli Bożej znoszonej chorobie. Kanonik metropolitalny poznański - Ks. Józef Klinke. Urodził się 21 października 1869 r. w Wygodzie (pow. wrzesiński) jako syn nadzorcy celnego. Pierwsze nauki pobierał w Kępnie, później w gimnazjum gnieźnieńskim, gdzie też w r. 1888 zdał egzamin dojrzałości. Po półrocznym pobycie na studiach filozoficznych w Wrocławiu i odsłużeniu wojskowości przebywał czas pewien jako domowy nauczyciel w domu państwa Brezów w Więckowicach. W roku 1890, idąc za głosem powołania, wstępuje do seminarium duchownego w Poznaniu, a 24 lutego 1894 odbiera z rąk arcybiskupa Stablewskiego święcenia kapłańskie. Po wyświęceniu posyła go Władza Duchowna jako wikariusza do kościoła pofranciszkańskiego w Poznaniu a zarazem powołuje go na katechetę przy ówczesnym gimnazjum Fryderyka Wilhelma. Ks. Klinke z zapałem oddaje się pracy duszpasterskiej oraz w stowarzyszeniach dla katolików języka niemieckiego przy kościele pofranciszkańskim istniejących, a jako katecheta okazuje dużo dobrego serca i życzliwości swoim uczniom. W kwietniu 1895 powierza mu arcybiskup Stablewski redakcję czasopisma dla katolików języka niemieckiego "Katholischer Wegweiser", które redaguje przez 20 lal aż do wybuchu wojny światowej. W r. 1899 zostaje drugim prebendarzem przy kościele pofranciszkańskim, a w r. 1901 radcą duchownym w nagrodę za usługi oddane swemu arcypasterzowi i sprawie Kościoła katolickiego. W roku 1904 zostaje kanonikiem metropolitalnym poznańskim po śmierci kanonika Kazimierza Szołdrskiego. W Kapitule sprawuje różne urzędy przez 10 lat. Gdy wybuchła w r. 1914 wojna, zostaje proboszczem 49 dywizji zapasowej w wojsku niemieckim, spełniając urząd ten z wielkim poświęceniem aż do końca wojny, spieszy z pomocą religijną wszystkim bez wyjątku - a przytomnością umysłu, pewnością wystąpienia oraz wpływem osobistym przyczynia się niejednokrotnie w sztabie generalnym do złagodzenia niejednego twardego zarządzenia wojennego. W latach 1922 do 1927 posłował Ks. Klinke na sejm polski jako reprezentant ludności niemieckiej. Eksportację zwłok dnia 26 lutego prowadził J. E. Ks. Biskup Dymek, który też nazajutrz w obecności Jego Eminencji Księdza Kardynała Prymasa odprawił za spokój duszy zmarłego pontyfikalną Mszę św. Do grobu w podziemiach katedry prowadził kondukt prepozyt Kapituły, Ks. infułat Kłos, przy współcelebrze Ks. prepozyta prałata Sandera z Fromborku.