Ks. Jan Kąkolewski (1872 - 1937)

Dnia 17 lutego 1937 r. rozstał się z tym światem po krótkiej chorobie, zaopatrzony Sakramentami Św., Ks. Dr Jan Kąkolewski, proboszcz w Wysocku Wielkim. Urodził się 28 października 1872 w Starej Kiszewie, pow. Kościerzyna, na Pomorzu. Nauki gimnazjalne pobierał w Pelplinie a później w Starogardzie, gdzie też zdał maturę. Po maturze poświęcił się studiom prawniczym. Studia uniwersyteckie odbywał w Berlinie a doktoryzował się w Heidelbergu. Zdawszy egzamin referendariuszowski przy "Kammergericht" w Berlinie, pracował jako referendariusz w Tiegenhof, Coepenick - a po odsłużeniu służby wojskowej w Szczecinie - w Berlinie przy "Kammergericht". W późniejszym dopiero wieku poświęca się teologii i udaje się na studia do Fryburga Badeńskiego, Insbrucku i Bonn. Ukończywszy seminarium duchowne w Kolonii, otrzymuje tamże 10 sierpnia 1913 r, święcenie kapłańskie. Przez kilka miesięcy pracuje jako wikariusz w Remscheidt w diecezji Kolońskiej. Następnie zwolniony dnia 17 lutego 1914 r. z przynależności do diecezji Kolońskiej, zostaje przyjęty w poczet duchowieństwa naszych archidiecezji. Pracuje jako kapelan w Potulicach, po czym jako wikariusz przy archikatedrze gnieźnieńskiej. W czasie wojny światowej pełni funkcje kapelana wojskowego. Po wojnie obejmuje od 1 grudnia 1918 wikariat w Obrzycku, a 1 maja 1919 administrację parafii w Kobylejgórze. Probostwo w Wysocku Wielkim obejmuje dnia 1 lipca 1925 r. W Wysocku Wielkim zabiega około przyozdobienia kościoła. W sobotę dnia 20 lutego 1937 odbył się pogrzeb, w którym wzięli udział kapłani dekanalni i liczne rzesze parafian.