Ks. Józef Koszczyński (1808 - 1866)

Koszczyński ks. Józef umarł 12 października 1866 r. Sp. ks. Koszczyński urodził się 25 listopada 1808 r. W 17 roku życia, ukończywszy szkołę przy seminarium duchownym w Poznaniu, udał się do Warszawy w zamiarze wstąpienia do klasztoru; wszakże dopiero w r. 1830 został przyjęty do 00. Franciszkanów w Krakowie. Jako kaznodzieja zdobył tu sobie powszechne uznanie, tak iż został wybrany gwardianem. W 1842 r. wrócił do Księstwa i jako wikariusz najprzód w Chojnicy pod Poznaniem, następnie w Cerekwicy pod Szamotułami fungował. W r. 1848 jako proboszcz w Kiekrzu czynny wziął udział w ruchu narodowym. W r. 1856 przeniesiony do Czacza, i tu wnet wszystkich parafian serca pozyskał. Gorąca miłość Ojczyzny zawiodła go i w r. 1863 do fortecy poznańskiej, co nawiedziły, prawdziwym aniołem, który dla nich niósł zawsze ożywczą pociechę i wszczepiał w ich serca lepszej przyszłości nadzieję.