ks. Jan Lerski (1762 - 1840)

Stryjeczny brat ks. Stanisława i ks. Kazimierza - urodził się d. 10 maja 1762. Oddany do szkół poznańskich, ukończył klasę VI, poczem w r. 1788 wstąpił do seminarium biskupiego. Święcenia otrzymał z rąk Xawerego Rydzyńskiego suffragana poznańskiego, ostatnie d. 11 lipca 1790 z rąk suffr. Ludwika de Mathy. Zostawszy po swem wyświęceniu applikowanym do kościoła w Modrzu jako wikaryusz, pozostał na tej posadzie do d. 11 grudnia 1799 w którym to roku i dniu przyjął instytucyą na tamtejszą plebanią. Zręczność w kierowaniu sprawami swego kościoła zjednała mu względy władzy dyecezalnej, od której zaszczycony urzędem dziekana dekanatu bukowskiego, sprawował tenże przez wiele lat, dopókąd całkiem na siłach nie zasłabł. Powołany na kanonika metrop. pozn. odmówił przyjęcia. Umarł d. 23. kwiet. 1840.