Ks. Jan Ludwiczak (1875 - 1939)

W osobie Ks. Jana Ludwiczaka, który po dłuższej chorobie zmarł w Domachowie 14 stycznia 1939 r., zeszedł z tego świata nieprzeciętny kapłan, wielki działacz społeczny i wśród konfratrów dekanatu ceniony dla wielkiej swej zacności, uczynności i prawdziwej miłości bliźniego. Zalety te połączone z pogodą ducha, podkreślały wybitnie jego indywidualność. Urodzony 21 października 1875 w Bierzglinie, parafii wrzesińskiej, z ojca Franciszka i matki Józefy z d. Jaskulskiej, spędził lata młodzieńcze w Głównej i w Poznaniu, gdzie też uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny. Ukończył je 18 marca 1897 r., po czym czując w sobie powołanie do stanu kapłańskiego wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Po ukończeniu studiów otrzymał w r. 1900 z rąk biskupa Andrzejewicza święcenia kapłańskie. Ks. Ludwiczak pracował jako wikariusz w Opatowie (dek. Kępiński), Siedleminie, Kębłowie, Jaraczewie i Lubiniu, jako wikariusz substytut pracuje w Krzywiniu i wreszcie w 1905 r. zostaje wikariuszem a później administratorem parafii nowoutworzonej w Zielonejwsi. Wszędzie pracuje gorliwie w kościele a także poza kościołem rozwija ożywioną działalność społeczno - oświatową, szczególnie wśród młodzieży. W roku 1908 obejmuje kościół w Bonikowie w komendę, 15 sierpnia 1913 przenosi się również jako komendarz do Włościejewek a 1 kwietnia 1914 w tymże charakterze do Długiej Gośliny. Otrzymawszy prezentę beneficjum w Chwałkowie obejmuje je 1 kwietnia 1916 a 24 sierpnia 1917 otrzymuje instytucję kanoniczną na to beneficjum; wreszcie 1 października 1925 przenosi się na probostwo do Domachowa, gdzie też swego pracowitego żywota dokonał. W Domachowie zabiera się niezwłocznie do rozbudowy i odnowienia kościoła, który przyozdabia piękną polichromią, rozbudowuje i porządkuje plebanię, budynki gospodarcze oraz cmentarz grzebalny. Całą duszą oddany pracy w organizacjach i trosce o wychowanie młodzieży, urządził piękne boisko do ćwiczeń gimnastycznych. Dnia 16 grudnia 1934 r. mianuje do Jego Eminencja Ks. Kardynał Prymas asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej okręgu Gostyńskiego a 4 lipca 1934 r. w związku z 10 - leciem organizacji młodzieży katolickiej w parafii Domachowskiej radcą duchownym ad honores. Pogrzeb ks. Jana Ludwiczaka odbył się w środę, 18 stycznia 1939 r. przy licznym udziale duchowieństwa dekanalnego i pozadekanalnego oraz wielkiej rzeszy wiernych. Kondukt żałobny do grobu poprowadził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Dymek w asyście dawniejszego dziekana Gostyńskiego, ks. kanonika metropolitalnego Szreybrowskiego z Poznania. Zgasły kapłan spoczął na wieczny odpoczynek na Bożej roli tuż obok pięknie przez siebie ozdobionego kościoła Domachowskiego.