Ks. Józef Majewski (1769 - 1843)

Na dniu 22 października r. 1843 pożegnał się z tym światem ks. Józef Majewski, altarzysta przy kościele w Mokronosie, dekanatu koźmińskiego. Pochodził on z Kalisza, gdzie d. 19 marca 1769 r. się rodził. Początkowo zwiedzał szkoły publiczne w temże mieście, a ukończywszy takowe wstąpił dnia 6 stycznia 1789. do klasztoru kss. bernardynów i bawił tamże jako tercyarz. Poświęciwszy się później stanowi duchownemu, przyjął święcenia z rąk biskupa Lewińskiego w Włocławku, to jest subdyakonat d. 8 września 1817. r. dyakonat d. 14 presbyteryat d. 27 tegoż miesiąca i roku. Od 1817 do 1819 roku był mansyonarzem przy katedrze w Włocławku. Od r. 1819 do 1824 sprawował obowiązki duchowne przy kościele w Wyganowie; w roku zaś 1824 d. 13 kwietnia przyjął instytucyą na altaryą w Mokronosie, gdzie też życia swojego dokonał.