Ks. Julian Meyer (1872 - 1937)

Ks. Julian Meyer jest dzieckiem pomorskiej ziemi. Urodził się w r. 1872 w Grucznie, powiatu Świeckiego, jako drugi syn Tomasza Meyera i Józefy z Wojnowskich, rodziców prawych, pracowitych i religijnych. W r. 1884 posłali go do promieniejącego wówczas na całe Pomorze Collegium Marianum w Pelplinie. Tutaj kształcił się pod przewodnictwem takich profesorów, jak ks. ks. Zieliński, dr Frydrychowicz, Ograbiszewski, Kujot, i wyniósł stąd jako też i z domu rodzicielskiego głęboką religijność, która go cechowała do końca życia. Po złożeniu matury w Chełmnie w r. 1894 słucha przez 2 półrocza filozofii w Monasterze i Wrocławiu. Czując powołanie do stanu duchownego, wstępuje w r. 1895 do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studia teologiczne kończy w Gnieźnie, gdzie otrzymuje święcenia kapłańskie dn. 30.07.1899. Pracował jako wikariusz w Zbąszyniu, Chodzieży, w Siekierkach i Kleszczewie, jako administrator w Rogalinku, w Goraju i Wierzbnie, a od r. 1908 jako proboszcz w Wąwelnie. Odznaczał się wielką prostotą i skromnością. Dla siebie mało wymagający, chętnie składa ofiary na cele kościelne, zawsze jednak w myśl zasady: niech nie wie lewica, co czyni prawica. Mieszkanie miał proste, ale za to o zabytkowy kościół miał wielkie staranie i w ostatnim czasie pięknie go odnowił. Umarł prawie na posterunku. W niedzielę przed śmiercią przyjął dzieci do pierwszej uroczystej Komunii Św., w poniedziałek rano i wieczorem mimo, że czuł się niezupełnie zdrów odprawił nabożeństwo, a we wtorek, dnia 1 czerwca, zaskoczyła go w Bydgoszczy - gdzie chciał zasięgnąć porady lekarskiej, niespodziewanie śmierć. Zmarł na udar serca. Pogrzeb odbył się dnia 5 czerwca w Wąwelnie przy licznym udziale wiernych.