Ks. Jerzy Mrugasiewicz (1930 - 2000)

Dnia 22 grudnia 2000 r. kapłani, siostry zakonne, wierni miasta Gniezna rodzina a zwłaszcza wychowankowie żegnali ks. Jerzego Mrugasiewicza związanego z Gnieznem okresem studiów i posługi kapłańskiej, którą jako Prefekt sprawował wśród młodzieży. Ks. Jerzy Mrugasiewicz urodził się dnia 11 października 1930 r. w Bydgoszczy. Tam też skończył Gimnazjum. Należał do uczniów uzdolnionych, którzy umieli jasno formułować swoje poglądy. Nie należał do ludzi "tuzinkowych", jak scharakteryzował Go kaznodzieja ostatniego pożegnania. Idąc za głosem powołania, wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie studiował filozofię i teologię. Studia ukończył i przyjął święcenia kapłańskie dnia 25 maja 1956 r. Na pierwszą placówkę został powołany 1 grudnia 1956 r. do parafii Wysoka. Po roku pracy zostaje przeniesiony do Gniezna - parafii św. Wawrzyńca, w charakterze wikariusza i jednocześnie Władza Duchowna dodatkowo powierzyła Mu obowiązki nauczyciela religii w Technikum Handlowym, Technikum Gastronomicznym, Zasadniczej Szkole Metalowo-Elektrycznej, Zasadniczej Szkole Handlowej i Zasadniczej Szkole Gastronomicznej. W roku 1958 zostaje powołany do Bydgoszczy, do parafii św. Trójcy. Tam również otrzymuje dekret jako nauczyciel religii w Państwowym Liceum Pedagogicznym. Kolejne wikariaty: Inowrocław - parafia Zwiastowania NMP, Bydgoszcz - św. Józefa, Bydgoszcz - parafia NMP Nieustającej Pomocy. Ten okres pracy kapłańskiej na polu katechetycznym sprawił, że wokół ks. Jerzego skupiło się grono młodzieży a później studentów, z którymi utrzymywał żywy kontakt do ostatnich dni swego życia. W roku 1967 ks. Prymas Kard. Stefan Wyszyński posyła ks. Jerzego na samodzielną placówkę do Winnejgóry. Ks. Jerzy, wymagający od siebie i wiernych sumienności i wierności Ewangelii i Kościołowi, z niespożytą energią pracował w tej parafii 16 lat. Wierny duszpasterskim postulatom milenijnym i soborowym oraz liturgicznej odnowie, potrafił z młodzieńczym zapałem dostosować do bieżących wymogów Kościół Parafialny i korzystać ze wszystkich środków duszpasterskiego oddziaływania. Jego gorliwość i rzetelność znalazła uznanie Władzy Duchownej, czego widocznym znakiem było powierzenie ks. Jerzemu wielkomiejskiej parafii św. Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Dziewięcioletnia praca w tej parafii została przerwana nasilającą się chorobą. Pobyt w szpitalu i okres rekonwalescencji przedłużał się. Władza Duchowna zwolniła Go z obowiązków proboszcza i umożliwiła dalsze leczenie. W roku 1992 obejmuje parafię w Miłosławiu. Z roku na rok stan zdrowia ks. Jerzego pogarsza się. Ma świadomość, że siły Jego gasną. Daje znać o sobie choroba Parkinsona, która ogranicza Jego ruchy. Świadom powagi swego stanu, prosi ks. Arcybiskupa o przeniesienie w stan spoczynku. Zamieszkał w Domu Emerytów w Gnieźnie. Wiadomość o zgonie ks. Jerzego przyszła w czasie, gdy Kościół przygotowywał wiernych na adwentowe spotkanie w liturgii z Bogiem. Pogrzeb ks. Jerzego, zgodnie z testamentalną wolą Zmarłego, odbył się na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie. Na uroczystości pogrzebowe nadesłali telegramy kondolencyjne ks. Prymas Kard. Józef Glemp i ks. biskup Jan Wiktor Nowak z Siedlec - koledzy kursowi ks. Jerzego. Słowo ostatniego pożegnania wygłosił ks. dr Zygmunt Zieliński - przyjaciel Zmarłego. Liturgii żałobnej przewodniczył ks. biskup Stanisław Gądecki. Ks. Jerzy Mrugasiewicz żył lat 70, w Kapłaństwie - 44 lata. Post Tenebras Spero Lucern. /Ks. Marian Kałążny Dziekan miłosławski/