Ks. Jan Niedzielski (1856 - 1931)

W dniu 3 grudnia 1931 r. Bóg powołał do siebie po dłuższej chorobie ks. Jana Niedzielskiego, proboszcza Rogowskiego i Izdebińskiego. Urodził się 6 grudnia 1856 r. w Krotoszynie, tu też uczęszczał do gimnazjum, a ukończył nauki w Śremie. Czując powołanie do i stanu duchownego całą duszą jemu się poświęcił. Słuchał teologii św. na Uniwersytecie w Innsbruku, święcenia kapłańskie otrzymał dnia 16 marca 1883 roku. Jako wikariusz pracuje kolejno w Buku, Babimoście, Żerkowie i przez siedem lat w Kcynii, stąd Władza Duchowna powołuje go w roku 1892 na probostwo do Rogowa i Izdebna. Szczególniej tutaj z wielkim zapałem i całym sercem oddaje się pracy duszpasterskiej, wykonując ją przez 40 lat jako niestrudzony duszpasterz. Mimo swych zajęć w własnej parafii zawsze, ile razy była potrzeba, chętnie stawał do pomocy konfratrom. W wszystkim odznaczał się sumiennym spełnieniem obowiązków i nader głębokim poczuciem prawa i sprawiedliwości. Prawy jego charakter, głęboka pobożność, uprzejmość i prostota w obejściu zjednały mu miłość parafian i przyjaźń w sąsiedztwie. Buduje wszystkich swym skromnym życiem, szczytnym pojmowaniem obowiązków kapłańskich i swą gorliwością w konfesjonale. Ks. Jan był jednym z najstarszych kapłanów diecezji, przeżył bowiem lat 75 a 48 lat kapłaństwa. Ostatni rok jego życia był jednym pasmem cierpień i boleści, a jednakowoż nie opuszczała go pogoda ducha. Losem swoich parafian, nabożeństwem w kościele, interesuje się do ostatniej chwili. Pogrzeb jego dał dowód, jakim szacunkiem i miłością cieszył się u konfratrów, parafian i sąsiedztwa.