Ks. Jan Pozorski (1876 - 1937)

Ks. Jan Adolf Franciszek Pozorski urodził się 18 października 1876 w Krajence, powiecie Złotowskim z ojca Floriana, nauczyciela, i matki Marianny z domu Boehm. Aczkolwiek polskie nosił nazwisko, uważał się za przynależnego do narodowości niemieckiej. Do roku dziesiątego nauki pobierał u ojca swego, po czym oddano go do gimnazjum w Treptow, które ukończył 12 września 1899 r. Studia teologiczne odbywał w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie 13 grudnia 1903 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Andrzejewicza. Czynności duszpasterskie sprawował w Łubiance, Pokrzywnicy, Czarnkowie, Rogoźnie, Lewicach, Rawiczu, Trzcinicy, Donaborowie, Połajewie, Święciechowie, Michorzewie, Zbarzewie, Brudzewie. W roku 1927 już schorowany idzie ks. Pozorski na emeryturę, a krótko potem uległszy porażeniu paraliżem przenosi się do szpitala Braci Miłosierdzia w Marysinie, gdzie - poza krótkimi pobytami w Puszczykowie i Poznaniu, przebył aż do śmierci, która nastąpiła 28 lutego 1937 r. Ciężką chorobą złożony pobożnie przyjął ostatnie Sakrament św. z rąk O. Maternusa Homolaya, kapelana szpitalnego w Marysinie. Jakoby ekspiacją za niespokojne życie swoje wypełnił ostatnie dni przed zgonem swoim li tylko gorącą modlitwą do Boga o zbawienie duszy. Miał jeszcze tyle przytomności, że swoich konfratrów - kolegów listownie na pogrzeb swój zaprosił, prosząc o modlitwę. Pogrzeb odbył się dnia 4 marca 1937 r. w Marysinie.