Ks. Jan Raabe (1861 - 1930)

Zmarł dnia 26 stycznia 1930 r. w Targowejgórce, w 33 roku kapłaństwa a 69 roku życia. Śmierć jego przyszła niespodzianie wskutek paraliżu mózgowego. Ks. Raabe urodził się w roku 1861 pod Starogardem na Pomorzu. Ukończywszy gimnazjum, poświęcił się zrazu zawodom świeckim, ale inne przeznaczył mu Bóg zadanie, skoro już niezbyt młodego powołał do wyższych celów, do pracy w winnicy Pańskiej. Zgłosił się więc w wieku lat 32 do Seminarium Duchownego w Poznaniu a po 3 latach studiów teologicznych tamże i po roku praktycznego seminarium w Gnieźnie, otrzymał dnia 13 marca 1897 r. święcenia kapłańskie, po czym powierzyła mu Władza Duchowna w uznaniu zdobytego przezeń w poprzedniej pracy wychowawczej doświadczenia - administrację parafii w Murzynowie Kościelnym i Bardzie, aby po kilku latach przenieść go na probostwo w Targowejgórce, w której aż do zgonu, przez lat 27, niestrudzenie pracował na umiłowanej przez siebie niwie duszpasterskiej. Najistotniejszego obowiązku powołania kapłańskiego t. j . obowiązku pracy w Kościele nad zbawieniem powierzonych sobie dusz nieśmiertelnych, strzegł jak źrenicy w oku. Zewnętrznym niejako odzwierciedleniem tej nader gorliwej jego i może nawet zbyt skrupulatnie pojmowanej i wykonywanej pracy w kościele, w konfesjonale i na ambonie było szczególniejsze jego umiłowanie ,,ochędóstwa Domu Bożego." Zaiste z niekłamanym uczuciem wewnętrznego zadowolenia mógł był powtarzać z Psalmistą: "Domine dilexi decorem Domus Tuae et locum habitationis gloriae Tuae." To też w nagrodę za to pozwolił mu Bóg spocząć w cieniu tego przezeń tak umiłowanego "Przybytku Chwały Bożej," odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku przez nieprzebrane tłumy parafian, przyjaciół i znajomych.