Ks. Julian Rejewski (1865 - 1930)

Dnia 14 września 1930 r. rozstał się z tym światem w szpitalu powiatowym w Ostrowie ks. Radca Julian Rejewski, proboszcz Jankowa Zaleśnego. Urodził się w roku 1865. Nauki gimnazjalne pobierał w gimnazjum w Wałczu. Po zdaniu matury studiował teologię na uniwersytetach w Wiirzburgu i Monasterze, ponieważ seminarium duchowne w Poznaniu było naonczas zamknięte z powodu walki kulturnej. Ukończywszy nauki teologiczne, przechodzi ks. Radca do seminarium praktycznego w Gnieźnie, gdzie dnia 10 sierpnia 1890 r. otrzymuje z rąk ś. p . ks. biskupa Andrzejewicza święcenia kapłańskie. Po wyświęceniu powołuje go władza duchowna kolejno jako wikariusza do Kaszczora, Kotłowa, Szamotuł i Odolanowa. Dnia 1 lipca 1897 r. obejmuje parafię w Jankowie Zaleśnym, gdzie rozwija szeroką działalność tak na polu społecznym jak duszpasterskim. Pracuje jako prezes powiatowy Towarzystwa Pomocy Naukowej, jako prezes Powiatowego Komitetu Wyborczego, jest założycielem Banku Rolniczego w Jankowie. Przyszedłszy do Jankowa, zauważył od razu, że kościółek drewniany nie może pomieścić wielkiej liczby parafian, i dlatego zabrał się z całą energią do budowy nowego kościoła, który był jednym z najpiękniejszych kościołów w naszych archidiecezjach. Obok kościoła staje za jego staraniem Dom Katolicki, wikariat i organistówka. Plebanii daje nową szatę, przyprowadza do porządku budynki gospodarcze, a w ostatnim roku powiększa ogród. W uznaniu tych zasług mianuje go władza duchowna radcą duchownym na dwudziestopięciolecie kapłaństwa. Ks. Radca Rejewski dba o czystość i wzorowy porządek we wszystkim, co każdemu zwiedzającemu Janków Zaleśny od razu rzuca się w oczy. Serdecznym jego pragnieniem było wymalowanie kościoła. Świątynia miała w roku 1931 otrzymać nową szatę, lecz niestety nieubłagana śmierć nie pozwoliła mu zamierzonego planu wykonać. Z powodu tych wielkich zasług, położonych dla dobra parafii, pozostawił po sobie ks. Radca Rejewski szczery i serdeczny żal, czego dowodem był wspaniały obchód pogrzebowy.