Ks. Jerzy Skórcz (1941 - 1993)

Dnia 7 stycznia 1993 roku w Szpitalu Miejskim w Żninie po długiej i ciężkiej chorobie zasnął w Panu ks. dr Jerzy Skórcz proboszcz parafii Narodzenia NMP w Żernikach. Śp. Ks. Jerzy Skórcz urodził się 12 kwietnia 1941 roku w Bydgoszczy. Sakrament Kapłaństwa przyjął 6 czerwca 1964 w Gnieźnie. Posługę kapłańską rozpoczął w parafii NSPJ w Janikowie. Po trzech latach pracy w Janikowie został posłany do parafii św. Wojciecha w Bydgoszczy. W dniu 1 października 1968 z woli Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym - specjalizacja katechetyka. Po uzyskaniu doktoratu wrócił do Gniezna, by pełnić kolejno funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej w Wydziale Nauki Katolickiej, duszpasterza nauczycieli Archidiecezji Gnieźnieńskiej, od 1 grudnia 1976 Przewodniczącego Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej. 1 października 1978 powołany został do prowadzenia wykładów z pedagogiki i katechetyki w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W tym czasie zostaje powołany do Komisji posługi Słowa Drugiego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz w skład Rady Duszpasterskiej VI kadencji. 1 lipca 1982 zostaje powołany na proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Po sześciu latach duszpasterzowania w Gnieźnie 1 lipca 1988 obejmuje probostwo w Żernikach. Po roku w Żarnikach przeżywa 25-lecie swego kapłaństwa a 9 września 1992 wraz z kolegami kursowymi gości Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Bezpośrednio po wizycie Księdza Metropolity podejmuje z parafianami malowanie kościoła w Żernikach, mimo że od dłuższego czasu poważnie chorował. Cieszył się, że mimo trwającego kryzysu gospodarczego udało się mu pięknie odnowić zabytkowy kościół w Żernikach. Nikt nie przewidywał, że już w 3 miesiące później wraz ze wspólnotą parafialną będziemy żegnać Ks. Jerzego. We wspólnotę dekanalną mimo zmęczenia chorobą zawsze wnosił radość, a wszystkich kapłanów bez różnicy wieku traktował po przyjacielsku. Śmiertelna choroba przyszła w Nowy Rok 1993. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w niedzielę Chrztu Pańskiego 10 stycznia Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Ks. Proboszcz Ignacy Mączyński z Janowca. Słowo Boże wygłosił Ks. Proboszcz Czesław Kroll z Kołdrąbia. Następnego dnia Mszy św. pogrzebowej w Żernikach przewodniczy Ks. Biskup Bogdan Wojtuś. Słowo Boże wygłosił Ks. Ignacy Mączyński. Po Mszy św. Zmarłego Proboszcza pożegnał przedstawiciel Rady Parafialnej oraz Ksiądz Biskup prosząc parafian, aby pamiętali w modlitwie o Zmarłym Kapłanie i aby prosili "Pana Żniwa" o nowe, liczne i święte powołania do Służby Bożej. Ksiądz Wicedziekan Jerzy Basak w imieniu chorego Księdza Dziekana i wspólnoty kapłanów nowo powstałego dekanatu damasławskiego podziękował Księdzu Biskupowi oraz kapłanom przybyłym z całej Archidiecezji. Zgodnie z ostatnią wolą Księdza Jerzego pogrzeb odbył się w Bydgoszczy na cmentarzu rodzinnej parafii NSPJ. W ostatniej ziemskiej drodze Księdzu Jerzemu towarzyszył Ks. Biskup Bogdan Wojtuś wraz z trzecią już wspólnotą kapłanów przybyłych na jego pogrzeb. Słowa pożegnania oraz współczucia Matce Księdza Jerzego wypowiedział proboszcz rodzinnej parafii Ks. Dziekan Bogdan Jaskólski. Spoczywając obok swego Ojca Ksiądz Jerzy oczekuje na swoje zmartwychwstanie. "Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze Jerzemu składać Eucharystyczną Ofiarę, daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa."