Ks. Józef Śmietana (1850 - 1931)

Urodził się w r. 1850 jako syn nauczyciela w Krotoszynie, gdzie też ukończył studia gimnazjalne. Przejęty widocznie zawodem ojca poświęca się filologii, kończy Uniwersytet w Wrocławiu i pracuje kilkanaście lat jako filolog. W dojrzałym już wieku, mając lat przeszło 40, wstępuje do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tam buduje wszystkich gorliwym wykonywaniem obowiązków i poddawaniem się rygorowi seminaryjnemu. Po święceniach kapłańskich powołuje władza duchowna ks. Józefa na wikariat do Dolska, skąd po dwumiesięcznym pobycie przechodzi do Brodów, gdzie pozostaje do końca życia, otrzymawszy w r. 1900 tamtejsze probostwo. W Brodach od pierwszej chwili cała praca duszpasterska spoczywała na jego barkach, gdyż zastał proboszcza już dziewięćdziesięcioletniego. Zostawszy proboszczem zabrał się z wielką gorliwością do budowy nowego tak bardzo potrzebnego kościoła. Ale tutaj spotkał go wielki cios. Gdy fundusze już prawie były zebrane, plany wygotowane i aprobowane, wybuchła wojna. Z takim mozołem zebrane fundusze zdewaluowały się i dzieło, około którego tak gorliwie zachodził, zostało uniemożliwione. Siedemdziesięcioletni wówczas już starzec ciosu tego nie przebolał a sił już nie starczyło, by od nowa do dzieła się zabrać. Obowiązkowym, jakim był w Seminarium, okazał się także w pracy duszpasterskiej. Jeszcze wtenczas, gdy choroba coraz więcej postępowała, gdy już nie mógł opuszczać mieszkanie, słuchał często po kilka godzin dziennie spowiedzi. Stowarzyszeniami kościelnymi i świeckimi zwłaszcza w czasach zaborczych z zapałem się zajmował, choć obok zarządu wielkiej parafii sprawował od roku 1920 urząd dziekana rozległego dekanatu lwóweckiego. Umarł 8 grudnia 1931 r.