Ks. Józef Sołtysiak (1935 - 2003)

Ks. Józef 1960- 1963 w Mogilnie
Ks. Józef w Płonkowie

Ksiądz Józef Sołtysiak urodził się 16 maja 1935 roku w Jedlcu z rodziców Franciszka i Franciszki zd. Błaszczyk. Mówiąc dzisiejszym językiem pochodził z rodziny wielodzietnej. Miał jeszcze dwóch braci i trzy siostry. Była to rodzina bardzo religijna i mocno przywiązana do tradycji, co wyraźnie ujawniało się w całym życiu Ks. Józefa. Rozumiał i cenił wartość modlitwy, a zwłaszcza modlitwę różańcową, którą często ofiarowywał za zmarłych. Podkreślał wartość odpustów parafialnych, czego dowodem był zawsze liczny udział wiernych we Mszy świętej odpustowej w parafii Płonkowo. Sam również regularnie uczestniczył w odpustach dekanalnych. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jedlcu, kontynuował dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Po zdaniu matury przez rok pracował w Gminnej Spółdzielni, aby przekonać się, jakie jest jego powołanie życiowe. Następnie podejmuje studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Sługi Bożego - Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski, dnia 11 czerwca 1960 roku w Katedrze Gnieźnieńskiej. Pracę wikariuszowską rozpoczął w Mogilnie w parafii pw. św. Jakuba, będąc również nauczycielem religii w Technikum Ekonomicznym w Mogilnie. Następne placówki wikariuszowskie to: parafia pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy, Witkowo, Dąbrówka Nowa, parafia pw. św. Marcina w Jarocinie, parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni, parafia pw. św. Stanisława w Nakle n/Notecią. Dnia 1 lipca 1973 roku zostaje mianowany Wikariuszem Adiutorem w Płonkowie. Początki istnienia parafii sięgają XIV w. Parafia ta przeżyła tragedię na początku II wojny światowej w 1939 roku. Drewniany kościół zostaje spalony przez miejscowych Niemców, a Ks. Marian Skrzypczak został okrutnie zamordowany. Po wojnie parafia zostaje dołączona do parafii Rojewo. Ks. Józef otrzymał zadanie utworzenia parafii oraz pobudowania nowego kościoła w Płonkowie. Zadanie było niełatwe, bo przecież były to czasy władzy komunistycznej, która nie dawała pozwoleń na budowę nowych kościołów. W istniejącej plebanii mieszkało pięć rodzin. Ks. Józef odzyskuje część pomieszczeń na plebanii i przeznacza je na kaplicę, a sam mieszka u Państwa Heleny i Jana Lewandowskich w Płonkowie. Po dwóch latach starań, rodziny z plebanii otrzymują mieszkania zastępcze a Ks. Józef zamieszkuje na plebanii. Duża altana znajdująca się przy plebanii zostaje wówczas wykorzystana jako tymczasowa kaplica. Z dniem 1 września 1974 roku zostaje mianowany Proboszczem w Płonkowie. Nie mogąc otrzymać pozwolenia na budowę kościoła na miejscu poprzedniej świątyni, spalonej na początku okupacji hitlerowskiej, rozpoczyna budowę kościoła w miejscu dotychczasowej altany. Budowa nowego, murowanego kościoła odbywała się w latach 1979-1981. Kościół został konsekrowany w 1982 roku przez Józefa Kardynała Glempa - Prymasa Polski. Równocześnie została rozbudowana plebania. Parafia otrzymała patronów: św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka i Krystyna - Pierwszych Męczenników Polskich. Trud jaki podjął Ks. Józef w przywróceniu do życia parafii i pobudowania kościoła, został wynagrodzony przez Boga dnia 13 czerwca 1999 roku. W tym dniu Papież Jan Paweł II w Warszawie dokonał beatyfikacji 108. męczenników - heroicznych świadków wiary, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej z rąk nazistów hitlerowskich. Wśród błogosławionych męczenników za wiarę był Ks. Marian Skrzypczak, który został zamordowany w Płonkowie, a jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu. Ks. Józef był kapłanem gorliwym, sumiennym, gościnnym i serdecznym, chętnym do współpracy i pomocy w Dekanacie. Odznaczał się wyjątkową inteligencją. Umiał zyskiwać sobie wiernych. To również w swoim liście kondolencyjnym podkreślił Arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński. Parafianie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do uroczystości 30-lecia pracy Ks. Proboszcza Józefa w ich parafii, która przypadała 1 lipca 2003 roku. Wola Boża była inna. Dnia 11 czerwca 2003 r. został zabrany do szpitala w Inowrocławiu; wydawało się, że z niegroźnym zawałem serca. Miał już wracać do parafii, kiedy nastąpił nawrót choroby. Zmarł 17 czerwca 2003 r. w szpitalu w Inowrocławiu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Płonkowo. W piątek 20 czerwca 2003 wprowadzono trumnę ze zwłokami śp. Ks. Józefa do kościoła, a Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Dziekan Jerzy Nowak z udziałem około 30 kapłanów. Słowo Boże wygłosił Ojciec Duchowny Dekanatu Gniewkowo - Ks. Ireneusz Oliwkowski - proboszcz parafii Szadłowice. W homilii ukazał piękną osobowość Ks. Józefa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, dnia 21 czerwca 2003 r. Rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Ks. Biskup Wojciech Polak. Homilię żałobną wygłosił kolega kursowy - Ks. Kan. Antoni Balcerzak, Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu. W homilii ukazał życie kapłańskie Ks. Józefa na tle życia kapłańskiego bł. Ks. Mariana Skrzypczaka i Patronów parafii Płonkowo. W pogrzebie uczestniczyło około 50 kapłanów i bardzo duża liczba wiernych, nie tylko z parafii Płonkowo. Śp. Ks. Józef spoczął w grobie na parafialnym cmentarzu przy krzyżu i w pobliżu grobu bł. Ks. Mariana Skrzypczaka. Księże Józefie, niech dobry Bóg okaże Ci swoje miłosierdzie i obdaruje pełnią życia! /Ks. Jerzy Nowak Dziekan/