Ks. Józef Steffen (1846 - 1929)

Kapłan z grona weteranów walki tzw . kulturnej, proboszcz w Łeknie. Zmarł w 83 roku życia a 57 kapłaństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Ledóchowskiego w czasie, gdy walka kulturna najgwałtowniej prześladowała Kościół i kapłanów. Nie uląkł się młody lewita groźby rządowej, sprawował sumiennie obowiązki kapłańskie, za co trzy razy po 3 miesiące odsiadywał karę więzienną w Rawiczu, Poznaniu i Gnieźnie. Niezłamany na duchu opuszcza na 2 lata granice państwa pruskiego i jako nauczyciel domowy zwiedza kraje zachodniej Europy, gdzie miał sposobność poznać zabytki sztuki kościelnej. Podczas dłuższego pobytu we Włoszech miał zaszczyt być przedstawionym Ojcu św. Piusowi IX przez ówczesnego ks. Kardynała Ledóchowskiego jako "kapłan więzień", męczennik za św. sprawę. Wróciwszy do kraju sprawował przez kilka lat potajemnie duszpasterstwo w Kalawie pod Międzyrzeczem, później w Kozielsku. Gdy zaś walka kulturna złagodniała, objął parafię w Śpławiu. Tu odnowił kościół i zaopatrzył go w piękne paramenty. W roku 1895 objął probostwo w Zoniu, ! gdzie przez 16 lat spełniał gorliwie obowiązki duszpasterskie i obywatelskie. W r. 1911 przenosi się do Łekna i podejmuje wielkie dzieło renowacji pięknego kościoła starożytnego, który gwałtownie domagał się naprawy. Dzięki niezłomnej energii ks. Józefa zostały w czasie wojny światowej prace około zewnętrznej naprawy kościoła szczęśliwie ukończone. Sterany wiekiem i pracą złożył w 1926 roku urząd pasterza w Łeknie i spędził resztę dni jako emeryt wśród parafian swoich. Opatrzony Sakramentami św. przeniósł się do wieczności dnia 17 sierpnia 1929 roku.