Ks. Kazimierz Kłosowski (1933 - 2003)

W niedzielę 5 stycznia 2003 r. w szpitalu w Pile zmarł Ks. Kazimierz Kłosowski, Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Bądeczu. Do szpitala został zabrany w dniu 19 grudnia 2002 r., gdy jechał na spowiedź adwentową do Kaczor. Ks. Kazimierz Kłosowski urodził się w Kle-parach (parafia Murzynno) 7 marca 1933 r. z rodziców Walentyny i Józefa Kłosowskich. Szkołę podstawową ukończył w Gniewkowie, a średnią w Gnieźnie. 22 września 1953 r. rozpoczął studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po 6 latach przygotowania przyjął święcenia kapłańskie w dniu 23 maja 1959 r. w Katedrze Gnieźnieńskiej z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posługa wikariuszowska rozpoczęła się w Toruniu-Podgórzu (1959-1962) a następnie pracował w Bydgoszczy (parafia Niepokalanego Poczęcia NMP (1962-1966), Witkowie (1966-1967), Dębowie (1967-1968) i Gnieźnie (parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana (1968-1972). Na pierwszą samodzielną placówkę został skierowany w dniu 1 lipca 1972 roku. Była to parafia w Linówcu. Mieszkał wówczas przy kościele filialnym w Szydłowcu u życzliwych gospodarzy, w sporej odległości od kościoła. Obsługa duszpasterska parafii wymagała stałego dojazdu, dlatego nabył samochód. Obsługiwał co niedziele i święta dwa kościoły, a raz w miesiącu także kaplicę w Osowcu. Od 1 września 1975 r. został proboszczem parafii pw. św. Józefa w Bądeczu, gdzie poza kościołem parafialnym jest kościół filialny w Rudnej i kaplica w Podróżnej. Co niedziela i święta obsługiwał trzy ośrodki, gdzie na Mszy św. gromadzili się parafianie. W dni powszednie, w zależności od potrzeb, odprawiał Msze św. także w kościołach filialnych. Katechizował również w trzech punktach parafii. Wypełnienie tych obowiązków wymagało od Proboszcza stałego dojazdu do Podróżnej i Rudnej. Po powrocie religii do szkoły uczył w szkole w Bądeczu i Podróżnej. Lubił katechizować, a dzieci chętnie przychodziły na katechizację. Ks. Kazimierz miał łatwość nawiązywania kontaktów tak z dziećmi jak i z dorosłymi. Parafianie przychodzili do niego nie tylko ze sprawami urzędowymi, ale także aby z nim porozmawiać i odwiedzić go. Chętnie spotykał się także z kapłanami, szczególnie dekanalnymi. W czasie swego duszpasterzowania w Bądeczu przeżył Nawiedzenie Obrazu Pani Jasnogórskiej, peregrynację Relikwii św. Wojciecha, rekolekcje powołaniowe, misje ewangelizacyjne. Zapraszał rekolekcjonistów zakonnych, aby wygłosili rekolekcje adwentowe. Zmarły Ks. Proboszcz troszczył się o stan wszystkich kościołów w parafii. W Bądeczu zmienił nakrycie dachowe, wymalował kościół, zainstalował ogrzewanie gazowe kościoła. W Rudnej został naprawiony dach, a kościół odmalowany. W Podróżnej została odmalowana kaplica. Dla wygody parafian zostały zbudowane kostnice w Bądeczu i Podróżnej. Troszczył się także o wygląd obu cmentarzy grzebalnych. Pogrzeb Ks. Kazimierza odbył się 8 stycznia 2003 r. Obrzędy pogrzebowe rozpoczęły się w dniu 7 stycznia 2003 r. wprowadzeniem zwłok z kostnicy do kościoła w Bądeczu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy Ks. Dziekan Marian Grobelski, a kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Józef Warczak z Miasteczka Krajeńskiego. W obrzędach tych uczestniczyło 7 kapłanów i wielka rzesza wiernych. Następnego dnia Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Biskup Bogdan Wojtuś, a kazanie wygłosił Ks. Wicedziekan Roman Jakubowski z Wysokiej. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięło 37 kapłanów i bardzo wielka rzesza wiernych, nie tylko z parafii Bądecz, ale również z sąsiednich parafii. Kościół był za mały, aby pomieścić tak wielką rzeszę. Ks. Proboszcz Kazimierz został pochowany na cmentarzu w Bądeczu. Zmarły był Proboszczem w Bądeczu 27 lat, 4 miesiące i 4 dni. Niech zażywa szczęśliwości wiecznej. /Ks. Marian Grobelski Dziekan Dakanatu Wysoka/