Ks. Konstanty Nowak (1873 - 1930)

W dniu 14 sierpnia 1930 zmarł w sile wieku. Proboszcz w Mieścisku, licencjat św. kan., sędzia prosynodalny i asesor dekanalny. Ks. Nowak urodził się dnia 12 grudnia 1873 roku w Robakowie. Nauki gimnazjalne pobierał w Śremie i w Poznaniu, po czym poświęcił się studiom teologicznym na uniwersytecie w Fryburgu, które uzupełnił w Rzymie, gdzie uzyskał stopień licencjata św. kan. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie. Jako wikariusz był czynny najprzód przy kościele św. Jana, a później św. Marcina w Poznaniu. Następnie pracował ks. Nowak jako proboszcz kolejno w Panience i Mielżynie, a ostatnio 9 lat w Mieścisku - wszędzie gorliwy w Bożej i obywatelskiej służbie i ceniony jako wybitny kaznodzieja. Dla jego zapału i temperamentu nie wystarczał zakres własnej parafii - rwał się do szerszej działalności. Znalazł ją w pracy misyjnej: brał czynny udział w 48 misjach i rekolekcjach, a po za tym wyjeżdżał zagranicę z pociechą religijną dla wychodźców. Znany był ks. Nowak jako głęboki znawca prawa kanonicznego, którego studiom poświęcał wolne od duszpasterstwa chwile, i jako takiemu powierzyła Władza Duchowna urząd sędziego prosynodalnego. Odznaczał się pogodnym umysłem i zdrowym humorem, a serce miał wrażliwe i czułe na niedolę ludzką. Z żalem żegnali go parafianie i konfratrzy oddając mu ostatnią przysługę i prosząc Boga o światłość wiekuistą dla jego duszy.