Ks. Karol Panieński (1877 - 1938)

Urodził się 26 października 1877 r. w Obornikach. W Buku pod Poznaniem uczęszczał do szkoły powszechnej, a w Poznaniu do Gimnazjum Marii Magdaleny. Maturę zdał w Waldenburgu na Śląsku w roku 1900. Zapisał się na Akademię w Krakowie, a w roku 1901 przeszedł do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wyświęcony w Gnieźnie 11 lutego 1906 r., został kolejno powołany na wikariaty do Pleszewa i Trzemeszna, a później na administrację w Krostkowie. Dnia 1 kwietnia 1913 r. objął placówkę duszpasterską w Polanowicach, na której pracował 25 i pół lat. W lutym 1931 święcił srebrny jubileusz kapłański, a w kwietniu 1938 roku 25 - lecie duszpasterzowania w parafii. Po długoletniej ciężkiej chorobie, znoszonej z budującą pokorą, przygotowany i zaopatrzony Sakramentami Św., zmarł w Publicznym Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu 11 października 1938 r. Parafia od dawna nie miała proboszcza w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ks. Panieński był znowu samodzielnym rządcą w Polanowie. Do pracy zabrał się z umiejętnością. Paramenty i szaty liturgiczne, sztandary, ławki, nowe dzwony, nowe pokrycie wieży kościelnej, a przede wszystkim rok temu odnowienie i upiększenie Domu Bożego, o który troszczył się najwięcej, świadczą wymownie, że stale przemyśliwał i bezustannie był czynny, nawet wtedy, gdy go już niemoc przykuła do miejsca. Naprawił i rozbudował plebanię. Planował jeszcze budowę Domu Katolickiego, a już znowu zabiegał około ogrodzenia cmentarza grzebalnego. Zbudował większą część, lecz samego końca się nie doczekał.