Ks. Karol Pasikowski (1839 - 1897)

Urodził się 30 października 1839 roku w Mixtacie w powiecie ostrzeszowskim. Rodzicami jego byli Roch Magdalena ze Stasiewskich Pasikowscy. Do gimnazjum uczęszczał w Poznaniu, popis dojrzałości złożył w 1862 roku. Studia teologiczne odbył w Poznaniu i w Gnieźnie, na kapłana został wyświęcony 1866 roku. Przeznaczony na mansjonarza do Kościana, udzielał w tamtejszych szkołach nauki religii. Następnie był wikariuszem w Kotłowie przy Mixtacie i we Lwówku, a w 1872 roku został powołany jako registrator do Konsystorza arcybiskupiego gnieźnieńskiego. Podczas tzw. "walki kulturnej" położył wielkie zasługi dla sprawy prześladowanego Kościoła, o czym wiedzieli księża z obu archidiecezji. Pozbawiony dochodów zarabiał na utrzymanie głównie lekcjami prywatnymi i korektą druków, przez co wzrok sobie nadwyrężył. W roku 1877 mianowany został dyrektorem kancelarii konsystorskiej i podskarbim. Na tym stanowisku odznaczał się wzorową pilnością i punktualnością. W 1890 roku zostaje mianowany kanonikiem przy kościele św. Jerzego, najstarszego kościoła na ziemiach dawnej Polski. Ks. Karol jako czynny obywatel kraju brał udział w pracach obywatelskich - mianowicie w dwóch towarzystwach gnieźnieńskich to jest w kasie pożyczkowej "Ul" i w towarzystwie przemysłowym. W "Ulu" był długie lata podskarbim, a w Towarzystwie Przemysłowym piastował urząd prezesa dyrekcji. Zmarł 22 stycznia 1897 roku o godzinie 10.30. Pochowany w Gnieźnie, 26 stycznia 1897 roku.