Ks. Karol Strauss (1883 - 1937)

Zmarł 3 października 1937 roku nad ranem po ciężkich cierpieniach w sile wieku, kapłan pełen cennych zalet, gorliwy duszpasterz w utrakwistycznej parafii z dwoma kościołami. Niestrudzony kaznodzieja i doskonały organizator stowarzyszeń kościelnych posiadał specjalny dar zadowalania i zdobycia sobie czci i przywiązania parafian jednej i drugiej narodowości. Ks. Karol urodził się w 1883 roku w Zielonej Górze pod Obrzyckiem. Po ukończeniu gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu wstąpił do Seminarium Duchownego tamże a później w Gnieźnie, święcenia kapłańskie odebrał 22 stycznia 1911 r. Pracował na wikariatach w Lesznie i w Chodzieży, gdzie szczególnie wespół ze swym proboszczem pozostawił po sobie pamięć dzielnego zwycięstwa nad socjalistami, z których Chodzież naówczas była znana. Stamtąd posłała go Władza Duchowna w charakterze kapelana przy więzieniu do Rawicza, Iluż tam złoczyńców powiodło mu się błogosławionym swym wpływem przywieźć z powrotem do Boga. Mimo licznych tamże obowiązków swoich znalazł jeszcze czas do dalszych studiów i do zdobycia na Uniwersytecie Wrocławskim doktoratu z św. teologii. Parafię w Strzydzewcu objął z początkiem października 1922 r. Ulubionym nadto zatrudnieniem jego były misje wśród Niemców katolików. Ostatnią z wielkim natężeniem sił odprawił w Lesznie. Gotów zawsze do wszelkich posług duchownych tak w swoim jak i w sąsiednich dekanatach cieszył się sympatią i przyjaźnią licznych konfratrów. W 1936 roku dana mu była łaska obchodzenia jeszcze przy zdrowiu 25-letniego jubileuszu kapłańskiego. Szczerą gościnnością i uprzejmością swoją ujmował sobie przyjaciół. Toteż pogrzeb tego zacnego kapłana zgromadził 40 konfratrów i bardzo liczne zastępy żałobnych uczestników ze wszystkich warstw społecznych obu narodowości.