Ks. Karol Wojczyński (1830 - 1890)

Urodził się w 1830 roku, na kapłana wyświęcony w 1857 roku. Proboszczem w Strzelnie mianowany w roku 1886. Zmarł 15 października 1890 roku w 61 roku życia w sile wieku ku wielkiej żałości parafian, konfratrów, bliższych i dalszych znajomych, którzy w nim cenili wielkich przymiotów kapłana i obywatela. Ukończył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie, a następnie katedrę egzegezy w Seminarium Poznańskim, gdzie czasowo wykładał również filozofię i dogmatykę oraz był także subregensem. Kochali i szanowali go wszyscy - kolegium profesorskie, uczniowie, konfratrzy - dla wielkiej dobroci serca, pobożności i pilności w wypełnianiu obowiązków, z tymi zaletami łączył wesołość humoru i uprzejmość dla wszystkich. Ubóstwo poznańskie miało w księdzu profesorze stałego swego dobrodzieja, który wszystko co miał gotów był rozdać ubogim i ostatnim groszem dzielił się z potrzebującymi. Władza Duchowna uznając jego długoletnie zasługi, mianowała go proboszczem w Strzelnie, gdzie niestety niedługo cieszył się zdrowiem i życiem. Latem 1890 roku był u wód w Kissingen, gdzie nie znalazł zdrowia, którego szukał. Zmarł po krótkiej chorobie zaopatrzony Sakramentami św. Pogrzeb odbył się 18 października, sobota o godzienie 10.00.