Ks. Kazimierz Zimmermann (1874 - 1925)

Wielkopolanin, przyjaciel i współpracownik ks. Piotra Wawrzyniaka, socjolog, teoretyk myśli chrześcijańsko - społecznej, wielki społecznik. Urodził się 25 stycznia 1874 roku. Jego przodkowie przybyli do Polski w latach trzydziestych XIX wieku z Niemiec. Był uczniem trzemeszeńskiego progimnazjum (taką nazwę nosiła ta szkoła od 1868 roku, rektorem był wówczas dr Adolf Sarg). Następnie naukę kontynuował w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, Poznaniu i Wureburgu. Współpracował z ruchem katolicko - społecznym na zachodzie, którego działalność teoretyczna wiąże się z określonym ruchem społeczno - gospodarczym. Znał także działalność Kettelera oraz ruchu haidzkigo, pozostał w bliskim związku z ruchem społeczno - gospodarczym zapoczątkowanym przez K. Marcinkowskiego i ks. A. Szamarzewskiego, a kontynuowanym przez ks. P. Wawrzyniaka, który przyczynił się do tego, że Zimmermann otrzymuje w 1910 roku katedrę socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Objęcie tej katedry napotkało wprawdzie na gwałtowny sprzeciw ze strony socjalistów, którzy nie zdołali jednak usunąć Zimmermanna z Uniwersytetu. Był także ściśle związany z działalnością społeczną abpa Floriana Stablewskiego (w latach 1892 - 1906 abp gnieźnieńsko - poznański). Wydawał ponadto w Poznaniu czasopismo pt. "Ruch Chrześcijańsko - Społeczny", w którym pisało wielu znanych społeczników polskich. Stanowisko, jakie zajmował Zimmermann w niektórych konkretnych sprawach związanych z tzw. kwestią społeczną, wyprzedza znacznie, nieśmiałe i konserwatywne, poglądy innych społeczników tego okresu, a nawet okresu międzywojennego. W latach 1919 - 1921 organizował Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a w 1924 roku zostaje rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - zmarł w czasie kadencji, 6 kwietnia 1925 roku. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie, sektor E (na tablicy pamiątkowej portret księdza wykonany w 1925 roku w Wiedniu)./Opracował P. Ficer na podstawie: Historia w kamieniu pisana - P. Woźnego, Dzieje Trzemeszna - praca zbiorowa./