Ks. Leon Cyms (1885 - 1931)

Dnia 23 sierpnia 1931 r. zmarł nagle na udar serca, proboszcz w Gryżynie, opatrzony kilkakrotnie Sakramentami św. podczas długotrwałej choroby. Ks. Cyms urodził się w roku 1885 w Gąsiorkach w powiecie Starogardzkim na Pomorzu, do gimnazjum zaś uczęszczał w Gnieźnie, które ukończył w roku 1909. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a po ukończeniu studiów teologicznych w Poznaniu i w Gnieźnie został wyświęcony na kapłana dnia 19 grudnia 1914 r. Był na wikariatach w Komornikach, Michorzewie i Grodzisku. W roku 1921 objął probostwo w Gryżynie, gdzie przez 10 lat pełnił obowiązki duszpasterskie. Jako syn nauczyciela, którego w "interesie służby" przesiedlił Rząd Pruski w roku 1887 do Nadrenii, był ks. Leon gorącym patriotą, kochającym ziemię polską, na której gorliwie i dzielnie pracował.