Ks. Leon Gawłowicz (1873 - 1931)

W cichym Strzyżewie Kościelnym, we wiosce o 6 kim oddalonej od Gniezna, zasnął w Panu w dniu św. Anny Ks. Administrator Leon Gawłowicz. Urodzony w Ostrowie w roku 1873 wzrastał w atmosferze gorącej walki kulturnej, toczącej się pomiędzy dwoma światopoglądami: protestantyzmem a katolicyzmem, pomiędzy dwoma potęgami: zwycięskim państwem pruskim, reprezentowanym przez Wilhelma i Bismarcka, a łodzią Piotrowa, sterowaną sprawną ręką Piusa IX. Ostry bieg wypadków szybko po sobie następujących, jak kasowanie zakładów wychowawczych, zamykanie seminariów, rozpędzanie zakonów, więzienie kapłanów i biskupów, a szczególnie porwanie Ks. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego i osadzenie go w więzieniu w Ostrowie, bolesnym odbijało się echem o wszystkie katolickie serca, żłobiąc w nich, zwłaszcza w młodzieży, głęboki nurt podziwu, zachwytu i hołdu dla tych ideałów, dla których dostojny Purpurat dwa lata spędził w celi więziennej. Stąd też maturzyści ostrowscy, wśród których Ks. Kardynał Prymas Dr. Edmund Dalbor wybił się na czoło, licznie wstępowali w szeregi kapłańskie. Należał do nich także Ks. Gawłowicz. Ukończywszy studia teologiczne w seminariach obu Archidiecezji i wyświęcony na kapłana objął w roku 1898 wikariat w Kotlinie, a już po czterech latach Władza Duchowna powierzyła mu administrację parafii w Murzynnie. Następnie przejął w administrację parafię w Wielkim Łasku, a w roku 1927 w Strzyżewie Kościelnym. Nie zawsze zdrowy, siłą woli nadrabiał, czego mocą fizyczną zdziałać nie mógł. A jak bardzo w życiu przejmował się dewizą zmarłego swego wielkiego profesora Ks. Dra Warmińskiego: "Chcę i muszę" wynika choćby stąd, że nie odetchnął, nie spoczął, lecz odnowił jeszcze krótko przed zgonem świątynię, naprawił organy, zremontował do połowy budynki gospodarcze, a ostatkami swych sił odprawił 12 lipca ostatnią sumę. Tą ofiarą Mszy św. zakończył swoją administratorską działalność w Strzyżewie. Po ciężkiej dwutygodniowej chorobie odwołał go Pan Bóg z tej ziemi, by umieścić go in pacis ac lucis regione. Wielka rzesza ludu i 20 księży oddali mu ostatnią przysługę.