Ks. Leopold Nowak (1877 - 1929)

Zmarł niespodzianie 20 sierpnia 1929 roku bawiąc od krótkiego czasu na kuracji. Liczył 52 lata, kapłaństwa 27, proboszczem turkowskim był 22 lata. Uczęszczał do gimnazjum św. Macieja w Wrocławiu, gdzie celując w naukach, zdobył maturę w roku 1898. Potem studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i został 23 czerwca 1902 roku wyświęcony na kapłana. Pierwszą posadę duszpasterską objął w Chorzowie G/Śląsk, gdzie się zaraz odznaczył wielką gorliwością. Po trzyletniej pracy jako wikariusz idzie do Strausbergu, pod Berlinem, pracując na tym stanowisku w diasporze nader trudnym aż do roku 1907, po czym powierza mu Władza Duchowna parafię turkowską, mającą wtedy 3 kościoły, później 4. Nadmiar tej 22 letniej pracy tak strawił jego silne zdrowie, że ostatecznie zmuszony został szukać ratunku w kuracji daleko od domu. Tam nagle Pan Bóg powołał swojego wiernego sługę do wieczności. Ks. Nowak położył wielkie zasługi na polu duszpasterstwa w swoich dwóch parafiach - turkowskiej i domasłowskiej, a niemniej przez chętną pomoc w całym dekanacie bralińskim i poza nim. Rozbudował dom katolicki w Turkowach, kościół filialny w Słupi, parafialny w Turkowach i odbudował w czasie wojny spalony filialny kościół w Domasłowie.