Ks. Ludwik Robowski (1864 - 1930)

Proboszcz Sadkowski, dziekan Nakielski został skrytobójczo zamordowany przez bandytów w nocy z 30 na 31 stycznia. Nieuzasadniona pogłoska, że odziedziczył po bracie znaczny kapitał i w gotówce przechowuje go na plebanii, stała się przyczyną zbrodni. Ks. Ludwik Robowski, urodzony w r. 1864 po ukończeniu gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, odbył studia teologiczne w Wiirzburgu i Gnieźnie. Po wyświęceniu na kapłana Władza Duchowna wysłała go na wikariat w Pile, a po kilku latach mianowała go administratorem parafii w Mroczy. W r. 1895 przeniósł się ks. Robowski na probostwo w Mosinie, gdzie przez rozbudowanie parafialnego kościoła pozostawił po sobie trwałą pamiątkę. W r. 1902 objął parafię w Sadkach. Ks. Ludwik Robowski brał żywy udział w życiu narodowym i społecznym: przed wojną światową, w powiecie o znacznym odsetku ludności niemieckiej, jako członek komitetów wyborczego - Pomocy naukowej - Czytelni ludowych, w r. 1919 jako członek Rady ludowej - a do końca życia jako prezes Rady nadzorczej Rolnika w Nakle. Uprzejmy i ludzki umiał zyskać sobie szacunek i miłość nie tylko w parafii, ale w całej okolicy, to też powszechny żal towarzyszył mu do grobu. Uroczystości pogrzebowe uświetnił J. E. Ks. Biskup Laubitz, który poprzedzany długim szeregiem kapłanów, otoczony wielotysięczną rzeszą ludu, inteligencji i ziemiaństwa, odprowadził zwłoki tragicznie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.