Ks. Leon Śmiśniewicz (1891 - 1932)

Dnia 20 maja 1932 zmarł w Nekli, po krótkiej chorobie, zaopatrzony Sakramentami św., doktor św. teologii, administrator parafii Nekla i Opatówko, w 41 roku życia, a 15 roku kapłaństwa. Urodził się jako syn aptekarza w Gołańczy roku 1891. Gimnazjum ukończył w Poznaniu, gdzie był uczniem celującym. Jako natura głęboka o wybitnych zdolnościach, poświęcił się stanowi duchownemu. W seminarium duchownym należał do bardzo zdolnych alumnów, szczególnie interesując się historią. Dla pogłębienia studiów teologicznych udał się na uniwersytet do Fryburga, gdzie w roku 1917 zdał egzamin doktora teologii summa cum laude. Tegoż samego roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do diecezji pracował w duszpasterstwie kolejno jako wikariusz w Pobiedziskach i Kruszwicy, a potem administrował parafią w Chomiąży. W roku 1920 powołany został na wykładającego teologię na uniwersytecie Warszawskim, a później wicerektora liceum w Krzemieńcu. Po powrocie do pracy duszpasterskiej zarządzał kolejno parafiami w Runowie, Płonkowie i Turkowach. Od 1 lipca 1930 roku przejął administrację parafji w Nekli i Opatówku. Ks. Śmiśniewicz wyróżniał się jako wybitny kaznodzieja. Chętnie też spieszył z pomocą okolicznym konfratrom w konfesjonale i kazalnicy. Kościół w Opatówku, grożący ruiną, wyremontował i gustownie odmalował. Rozpoczął też odnowienie kościoła w Nekli, lecz wykończenia już się nie doczekał, bo śmierć nagła położyła kres jego staraniom i pracy. Kto go poznał bliżej, ten widział w nim człowieka o głębokim umyśle i rozległej wiedzy, oraz życzliwego konfratra, służącego w trudnych sprawach światłą radą.