Ks. Łucjan Remigiusz Watta - Skrzydlewski (1859 - 1932)

Ks. dr Łucjan Remigiusz Watta - Skrzydlewski urodził się 1 października 1859 r. w Ocieszynie w powiecie Obornickim. Zdawszy w r. 1881 maturę w gimnazjum miejskim w Gdańsku, słuchał prawa na uniwersytetach w Berlinie, w Lipsku i w Getyndze, gdzie 2 czerwca 1885 zdał doktorat utriusąue iuris. Dnia 22 listopada 1886 r. zapisał się na wydział teologiczny w Wiirzburgu, gdzie przebywał do roku 1888. Otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie 25 marca 1889, po czym przekazany został jako mansjonarz do kościoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu a równocześnie jako nauczyciel religii do gimnazjum realnego Bergera. W roku 1894 zostaje proboszczem w Oleśnie, a w roku 1902 proboszczem w Poniecu. I tu pomimo bardzo przykrej i bolesnej choroby, wymagającej kilkakrotnych bardzo niebezpiecznych operacji, prowadził życie bardzo czynne. Należał do grona tych ludzi, którzy wówczas kierowali życiem ekonomicznym. W r. 1909 wydał broszurę pod tytułem "O położeniu i środkach dźwignięcia naszego handlu i przemysłu". Otaczał też bardzo serdeczną i czynną opieką Bank Ludowy w Poniecu. Za jego inicjatywą założono tamże Rolnika. Obie te instytucje pod jego kierownictwem bardzo szybko i pomyślnie się rozwijały, tak że należały do najpoważniejszych w Poznańskiem. Jako dobry syn swego narodu za czasów niewoli brał czynny i żywy udział w życiu politycznym doznając wielu przykrości ze strony władz pruskich, które ścigały go licznymi procesami politycznymi, jak n. p. w czasie strajku szkolnego. Przy licznych zajęciach i przy pracy duszpasterskiej i administracyjnej wielkiej parafii w Poniecu zajmował się stale nauką i czytywał bardzo pilnie najnowsze dzieła, mianowicie z dziedziny teologii i filozofii. Wkrótce jednak dawna choroba zmogła silny jego organizm tak, że był zniewolony z dniem 1 lipca 1931 r. pójść na emeryturę. Jako emeryt zamieszkał w Puszczykówku, gdzie zmarł 28 listopada 1932 r. Pochowany został w grobowcu rodzinnym w Ocieszynie.