Ks. Maciej Błaszkiewicz ( - 1865)

Zmarł dnia 18 maja 1865 roku. Był Prałatem, proboszczem kolegiaty kruszwickiej i dziekanem faralnym dekanatu kruszwickiego. Zakończył swe życie w klasztorze Sióstr Miłosierdzia. Obrządkom pogrzebowym, które w kościele św. Wojciecha odbyły się, przewodniczył ks. kanonik Niszczewski, a ks. Prusinowski piękną mową uczcił zasługi ks. Macieja.