Ks. Michał Jaraczewski (1858 - 1931)

Dnia 24 marca 1931r. rozstał się z tym światem po długich i ciężkich cierpieniach w powiatowym szpitalu w Wągrowcu, przeżywszy 72 lat, a 49 lat kapłaństwa. Urodzony w roku 1858 odbył nauki w gimnazjum Rogozińskim, a idąc za głosem powołania udał się do Wyrcburga na studia teologiczne i tamże otrzymał święcenia kapłańskie w r. 1882. Przebywszy następnie kurs praktyczny w Seminarium Gnieźnieńskim, powołany został na wikariat do Rogoźna, gdzie gorliwie zabrał się do pracy parafialnej, czuły zaś na nędzę ludzką, chętnie służył radą i pomocą, a były to jeszcze czasy wałki kulturnej, kiedy każdy kapłan musiał być gotów na prześladowanie i więzienie. Po objęciu parafii w Ryczywole w r. 1886 wstąpił do Archidiecezjalnego Związku Księży Misjonarzy, z zwiększonym zapałem głosił teraz słowo Boże na licznych misjach, a że dał mu Pan Bóg wielki dar wymowy, więc pociągał do Jezusa obojętnych i grzeszników. Dbały o uświęcenie dusz sobie powierzonych, urządzał również w własnej parafii rekolekcje, zakładał bractwa, i wedle sił podtrzymywał w ochędóstwie i ozdobie stary kościółek, na miejsce którego przysposabiał plany i uchwały pod nową świątynię. W r. 1912 Władza Duchowna powierzyła mu w dowód uznania beneficjum w Obornikach, gdzie wytrwał do roku 1925. Czując z biegiem lat słabnące siły do pracy w tak licznej i rozległej parafii, postanowił na schyłek życia poświęcić się kontemplacji i na usługi chorych. W tej intencji objął stanowisko kapelana w powiatowym szpitalu w Wągrowcu, i tutaj po 6-letniej zbożnej pracy, szanowany i ceniony przez wszystkich, dokonał pobożnego życia, opatrzony kilkakrotnie na drogę wieczności. Spoczywa na cmentarzu poklasztornym w Wągrowcu.